Hạn nộp Công việc

Nội dung

Trước 03/04/2023 Thông báo về tính hình biến động lao động (nếu có) hằng tháng

Doanh nghiệp phải thông báo tình hình biến động lao động cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính nếu số lượng lao động làm việc tại doanh nghiệp trong tháng 03/2023 có biến động (tăng hoặc giảm).
(Căn cứ Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH)

20/04/2023 Kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng theo tháng Nộp tờ khai và tiền thuế GTGT cho tháng 03/2023   Kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo tháng

Nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế thu nhập cá nhân cho tháng 03/2023 
(Căn cứ khoản 1 Điều 44 và khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019)

04/05/2023
(do trùng với kỳ nghỉ lễ)

Tạm nộp thuế TNDN

Công ty phải tự xác định và tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho quý I/2023 

 

Kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng theo quý

Nộp tờ khai và tiền thuế GTGT cho quý I/2023   

Kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quý

Nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế thu nhập cá nhân cho quý I/2023   

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc

-  Doanh nghiệp trích tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc từ tiền lương tháng đóng BHXH của từng người lao động cho tháng 03/2023 
- Phương thức đóng: chuyển cùng một lúc tiền trích đóng của tất cả người lao động vào tài khoản của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.
(Căn cứ Điều 7, Điều 16, khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017)

  Trích nộp kinh phí công đoàn

- Doanh nghiệp đóng kinh phí Công đoàn cho tháng 03/2023
- Mức trích đóng: bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.
(Căn cứ Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP)