Hóa đơn điện tử là chứng từ thể hiện giao dịch mua bán. Nếu hóa đơn được lập đúng thời điểm và đúng theo quy định của pháp luật thì cơ sở kinh doanh sẽ được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Do đó, việc lập hóa đơn phải được tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật, đặc biệt là nội dung thể hiện trên hóa đơn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp không cần thể hiện tất cả các tiêu thức theo tiêu chuẩn thông thường cho một hóa đơn. Để biết đây là những trường hợp nào, cùng theo dõi bài viết dưới đây!

Hóa đơn điện tử là gì?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử như sau:

  • Hóa đơn là bằng chứng cụ thể cho những giao dịch mua bán đã xảy ra, cung cấp thông tin cần thiết để xác định các khoản thuế phải trả cho các cơ quan thuế. 
  • Hiện nay đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy. Hóa đơn điện tử sẽ được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua. (hóa đơn điện tử có mã). 

Mã trên hóa đơn là một dãy số và  một chuỗi ký tự duy nhất do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.

Nội dung trên hóa đơn điện tử

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trên hóa đơn điện tử sẽ thể hiện những nội dung sau:

(1) Tên hóa đơn, ký hiệu, mẫu số hóa đơn. 

(2) Số hóa đơn

(3)Thời điểm lập hóa đơn

(4) Mã của cơ quan thuế

(5) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán

(6) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua

(7) Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

(8) Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn

(9) Chữ ký của người bán, chữ ký của người mua

(10) Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử

(11) Tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.

(12) Nội dung khác trên hóa đơn điện tử (logo…)

Những trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết có đầy đủ các nội dung

Theo quy định tại Khoản 14 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, hóa đơn điện tử thuộc các trường hợp sau đây sẽ không nhất thiết có đầy đủ các nội dung:

Trường hợpNội dung không cần thể hiện trên hóa đơn
Hóa đơn điện tử (kế cả hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở nước ngoài)Chữ ký điện tử của người mua(nếu đáp ứng đủ điều kiện kỹ thuật thì phải có chữ ký số của của cả bên bán và bên mua)
Hóa đơn điện tử cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinhChữ ký số của người bán, người mua
Hóa đơn điện tử bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại cho người mua là cá nhân không kinh doanhTên, địa chỉ, mã số thuế người mua
Hóa đơn điện tử bán xăng dầu cho cá nhân không kinh doanh+ Tên , ký hiệu, ký hiệu, số hóa đơn.
+ Tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký điện tử của người mua.
+ Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán.
+ Thuế suất thuế giá trị gia tăng.
Hóa đơn điện tử là tem, vé, thẻ + Chữ ký số của người bán (trừ trường hóa đơn điện tử do cơ quan thuế cấp mã)
+ Tên, địa chỉ, mã số thuế người mua
+ Tiền thuế, thuế suất thuế giá trị gia tăng.
Hóa đơn điện tử là tem, vé, thẻ điện tử có sẵn mệnh giáTiêu thức đơn vị tính, số lượng, đơn giá.
Hóa đơn điện tử dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử cho người mua là cá nhân không kinh doanh (lập hóa đơn theo thông lệ quốc tế)+ Ký hiệu, số thứ tự, ký hiệu mẫu hóa đơn.
+ Thuế suất thuế giá trị gia tăng 
+ Mã số thuế, địa chỉ người mua
+ Chữ ký số của người bán
Hóa đơn hoạt động xây dựng, lắp đặt; xây nhà để bán có thu tiền theo tiến độ theo hợp đồngĐơn vị tính, số lượng, đơn giá
Hóa đơn sử dụng cho thanh toán Interline giữa các hãng hàng không (lập theo quy định của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế)+ Ký hiệu, ký hiệu mẫu hóa đơn
+ Tên địa chỉ, mã số thuế, chữ ký số của người mua
+ Đơn vị tính, số lượng, đơn giá.
Hóa đơn vận chuyển hàng không xuất cho đại lý (xuất theo báo cáo đã đối chiếu giữa hai bên và theo bảng kê tổng hợp)Đơn giá
Hóa đơn hoạt động xây dựng, lắp đặt, sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp quốc phòng an ninh phục vụ hoạt động quốc phòng an ninh theo quy định của Chính phủĐơn vị tính; số lượng; đơn giá; phần tên hàng hóa, dịch vụ ghi cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng ký kết giữa các bên.

Tư vấn thuế Sài Nam

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về việc lập hóa đơn điện tử, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.

Với kinh nghiệm 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.