Theo quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC, khi phát hiện tờ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, doanh nghiệp có thể kê khai bổ sung để điều chỉnh lỗi sai sót. Tuy nhiên, việc khai bổ sung cũng cần được thực hiện theo đúng quy định. Ở bài viết này, Sài nam sẽ chia sẻ những lưu ý khi khai bổ sung hồ sơ thuế.

Quy định về kê khai bổ sung hồ sơ thuế

  • Theo quy định tại Điều 47 Luật quản lý thuế 2019 và Thông tư 80/2021/TT-BTC, doanh nghiệp đã nộp tờ khai thuế cho Cơ quan thuế nhưng sau đó phát hiện hồ sơ khai thuế có sai sót thì có thể kê khai bổ sung để điều chỉnh lỗi sai sót.
  • Thời hạn khai bổ sung: 10 năm kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót nhưng với điều kiện trước khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra.
  • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo Điều 44 Luật quản lý thuế 2019 như sau:
Kỳ khai thuếHạn nộp
Theo thángNgày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế
Theo quýNgày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo của quý phát sinh nghĩa vụ thuế
Theo năm+ Ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch/năm tài chính
+ Ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế.
Theo từng lần phát sinhNgày 15 tháng 12 của năm trước liền kề
  • Người nộp thuế đã khai bổ sung khi phát hiện hồ sơ khai thuế có sai sót và đã tự giác nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước thời điểm cơ quan thuế kiểm tra thuế sẽ không xử phạt vi phạm hành chính.

Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Theo Điều 47 Luật Quản lý thuế 2019 hướng dẫn như sau:

  • Tờ khai bổ sung theo Mẫu 01/KHBS (ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC)
  • Bản giải trình khai bổ sung mẫu số 01-1/KHBS (Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC)
  • Các tài liệu có liên quan

Lưu ý về khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề sau:

(1) Khi kê khai bổ sung thì phải chọn vào ô khai bổ sung (không phân biệt thời điểm khai bổ sung)

(2) Nếu việc khai bổ sung không làm thay đổi số thuế phải nộp, số thuế còn được khấu trừ, số thuế đề nghị hoàn thì chỉ lập Tờ khai bổ sung, không cần lập Bản giải trình khai bổ sung

(3) Xử lý kết quả khai bổ sung theo 5 trường hợp sau:

Trường hợpXử lýVí dụ
Khai bổ sung làm tăng thuế phải nộp tại kỳ kê khai saiNộp số tăng thêm vào NSNN và tiền chậm nộp phát sinh.- Quý 1/2022: phát sinh thuế GTGT phải nộp theo Tờ khai là 5.000.000đ.
- Quý 2/2022: ngày 03/07 kê khai bổ sung phát sinh thuế GTGT phải nộp của quý 1/2022 là 5.200.000đ
⇒ Nộp 200.000đ tiền thuế phát sinh thêm và tiền chậm nộp (từ 3/5/2022 đến ngày khai bổ sung là 61 ngày)
Khai bổ sung làm giảm thuế phải nộp tại kỳ kê khai saiNếu đã nộp theo số khai sai thì xem như nộp thừa và được bù trừ với số phát sinh của kỳ hiện tại.- Quý 1/2022: phát sinh thuế GTGT phải nộp theo Tờ khai là 5.000.000đ.
- Quý 2/2022: kê khai bổ sung phát sinh thuế phải nộp của quý 1/2022 là 700.000đ
⇒ Quý 1/2022 nộp thừa 300.000đ và sẽ được bù trừ với số phát sinh phải nộp của quý 2/2022.
Khai bổ sung làm tăng thuế còn được khấu trừ tại kỳ kê khai saiKê khai điều chỉnh số chênh lệch tăng đó vào chỉ tiêu 38 của kỳ khai thuế hiện tại.- Quý 1/2022: phát sinh thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau 5.000.000đ
- Quý 2/2022: khai bổ sung quý 1/2022 phát sinh thuế còn được khấu trừ của quý 1/2022 là 5.200.000đ
⇒ Kê khai điều chỉnh số chênh lệch tăng 200.000đ vào chỉ tiêu 38 của kỳ khai thuế quý 2/2022.
Khai bổ sung làm giảm thuế còn được khấu trừ tại kỳ kê khai sai+ Nếu đơn vị chưa đề nghị hoàn thuế số chênh lệch: kê khai điều chỉnh số chênh lệch giảm này vào chỉ tiêu 37 của kỳ khai thuế hiện tại. 
+ Nếu đơn vị đã được hoàn thuế: phải nộp lại số hoàn sai và tiền chậm nộp.
- Quý 1/2022: phát sinh thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau 1.000.000đ
- Quý 2/2022: khai bổ sung quý 1/2022 phát sinh thuế còn được khấu trừ là 700.000đ
⇒ Kê khai điều chỉnh số chênh lệch giảm 300.000đ vào chỉ tiêu 37 của kỳ khai thuế quý 2/2022
Khai bổ sung vừa làm giảm thuế còn được khấu trừ, vừa làm tăng số phải nộp tại kỳ kê khai sai.Nộp số chênh lệch tăng thêm và tiền chậm nộp phát sinh và kê khai điều chỉnh số chênh lệch giảm vào chỉ tiêu [37] của kỳ khai thuế hiện tại.- Quý 1/2022: phát sinh thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau 5.000.000đ
- Quý 2/2022: khai bổ sung quý 1/2022 phát sinh thuế phải nộp là 200.000đ
⇒ Nộp 200.000đ tiền thuế phát sinh thêm  vào NSNN là 200.000đ và tiền chậm nộp, đồng thời kê khai điều chỉnh giảm số thuế còn được khấu trừ 5.000.000đ vào chỉ tiêu 37 của kỳ khai thuế quý 2/2022.

Tư vấn thuế Sài Nam

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế , nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.

Với kinh nghiệm 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.