GIA HẠN NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI Ô TỔ SẢN XUẤT, LẮP RÁP TRONG NƯỚC

Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ xa xỉ hoặc độc hại nhằm điều tiết việc sản xuất, nhập khẩu và tiêu dùng những loại hàng hóa này. Do đó, thuế tiêu thụ đặc biệt thường có thuế suất rất cao. Tuy nhiên, những năm gần đây tình hình kinh tế đi xuống cộng với việc số thuế phải nộp là khá lớn gây khó khăn nhiều doanh nghiệp. Nhằm gỡ rối cho việc sản xuất nội địa, Chính phủ cho phép gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với ô tô được sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
1. Cách tính thuế Tiêu thụ đặc biệt Theo Điều 1 Nghị định 14/2019/NĐ-CP hướng dẫn cách tính như sau:
Số thuế TTĐB = Giá tính thuế x

Thuế suất

Tại khâu bán ra trong nước 
Giá tính thuế TTĐB = (Giá mua chưa có thuế GTGT - Thuế bảo vệ môi trường (nếu có)) /

(1 + Thuế suất thuế TTĐB)

Tại khâu nhập khẩu:
Giá tính thuế TTĐB = Giá tính thuế nhập khẩu +

Thuế nhập khẩu

Hàng hóa bán ra chịu thuế TTĐB thì được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu đầu vào đã nộp ở khâu nhập khẩu. Như vậy, số thuế phải nộp được tính như sau:
Số thuế TTĐB phải nộp = Số thuế TTĐB của hàng hóa bán ra trong kỳ -

Số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu tương ứng với số hàng hóa bán ra

Trường hợp chưa xác định được số thuế TTĐB đã nộp cho nguyên vật liệu tương ứng với số sản phẩm tiêu thụ trong kỳ: + Dựa vào số liệu của kỳ trước để tính số thuế được khấu trừ + Xác định số thực tế vào cuối quý, cuối năm. Lưu ý: Để được khấu trừ thuế cần có chứng từ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khâu nhập khẩu 2. Thời hạn nộp thuế hiện hành Thuế Tiêu thụ đặc biệt phát sinh theo tháng có thời hạn nộp chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo phát sinh nghĩa vụ thuế (theo Điều 44 Luật quản lý thuế 2019) 3. Quy định về gia hạn nộp thuế Ngày 21/06/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 36/2023/NĐ-CP cho phép gia hạn thời hạn nộp thuế Tiêu thụ đặc biệt.
    • Đối tượng áp dụng: doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước
    • Thời hạn gia hạn: Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2023
Kỳ tính thuế

Thời hạn nộp thuế

Thời gian gia hạn

Thời gian hiện hành

Tháng 06/2023 20/11/2023

20/07/2023

Tháng 07/2023

20/08/2023

Tháng 08/2023

20/09/2023

Tháng 09/2023

20/10/2023

3. Quy định đối với một số trường hợp - Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ thuế (trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn) của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến tăng số thuế TTĐB phải nộp thì được gia hạn nộp cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung. - Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TTĐB thì chưa phải nộp số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đã kê khai trong thời gian được gia hạn. -  Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn có chi nhánh, đơn vị trực khai thuế riêng với cơ quan thuế thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng được gia hạn nộp thuế. - Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. 4. Thủ tục gia hạn nộp thuế Theo Điều 4 Nghị định 36/2023-NĐ-CP hướng dẫn thủ tục như sau: Trách nhiệm của người nộp thuế: Người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế TTĐB theo Mẫu tại Phụ lục kèm theo Nghị định 36/2023-NĐ-CP cho cơ quan thuế quản lý một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn - Thời hạn gửi: cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp không nộp Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt thì nộp chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2023. - Phương thức gửi: 1 trong những cách sau:
    • Bằng phương thức điện tử hoặc 
    • Gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc 
    • Gửi qua đường bưu chính
Trách nhiệm của cơ quan thuế: Người nộp thuế tự chịu trách nhiệm đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn, do đó, cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nhưng khi phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn: + Trong thời gian gia hạn: ra văn bản thông báo dừng gia hạn cho người nộp thuế (người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian thực hiện) + Sau khi hết thời gian gia hạn: thanh tra, kiểm tra xác định người nộp thuế không đúng đối tượng gia hạn thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp lại vào ngân sách nhà nước.

Tư vấn thuế Sài Nam


Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về quy định gia hạn thời hạn nộp thuế Tiêu thụ đặc biệt, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp. Hoạt đúng với sứ mệnh là “cầu nối” cho người nộp thuế, chúng tôi bảo đảm cập nhật kịp thời những chính sách mới nhất đến quý độc giả. Với kinh nghiệm 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.