TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA CHỦ SÀN TMĐT

Ngày nay, việc buôn bán trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki… trở nên rất phổ biến, nhiều giao dịch điện tử qua sàn TMĐT gây khó khăn cho việc quản lý của cơ quan thuế
Chính phủ ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP quy định từ ngày 30/10/2022, chủ sàn TMĐT phải thực hiện cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân liên quan cho cơ quan quan thuế

 

Căn cứ theo Khoản 7 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP (bổ sung khoản 8 Điều 27 Nghị định 126/2020/NĐ-CP)
- Trách nhiệm của chủ sàn thương mại điện tử là cung cấp doanh thu, thông tin người bán cho cơ quan thuế theo những nội dung sau:

  • Tên người bán hàng
  • Mã số thuế hoặc số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu
  • Địa chỉ
  • Số điện thoại liên lạc
  • Doanh thu bán hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến của sàn.

- Nguyên tắc cung cấp thông tin:

  • Đầy đủ
  • Chính xác
  • Đúng hạn

- Thời hạn cung cấp thông tin

  • Thực hiện định kỳ
  • Chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau

- Phương tiện cung cấp: qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo định dạng dữ liệu do Tổng cục Thuế công bố


Nguồn Thư viện pháp luật