Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) có tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp. Để khuyến khích sản xuất nội địa, Chính phủ đã có nhiều chính sách như ưu đãi thuế TNDN và cho phép thu nhập của một số lĩnh vực, địa bàn được miễn thuế. Ở bài viết này, hãy cùng Sài Nam tìm hiểu về những khoản thu nhập được miễn thuế!

1. Cách tính thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Thuế TNDN phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được tính trên khoản lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp, trừ đi những khoản chi phí hợp lý. Căn cứ vào thu nhập tính thuế để xác định số thuế phải nộp

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất
Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)
Thu nhập chịu thuế = Doanh thu - Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác
(Theo Điều 1,2 Thông tư 96/2015/TT-BTC)

3. Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN

Căn cứ theo Điều 8 Văn bản hợp nhất 66/VBHN-BTC ban hành ngày 19/12/2019, hiện nay có 12 khoản thu nhập được miễn thuế TNDN, bao gồm:

 1. Thu nhập từ lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp
 • Thu nhập từ sản phẩm do hợp tác xã tự trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng và sản xuất muối
 • Thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản của hợp tác xã với điều kiện tỷ lệ nguyên vật liệu nông, thủy sản trên chi phí sản xuất từ 30% trở lên và sản phẩm làm ra không chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)
 • Thu nhập từ thanh lý, bán phế liệu phế phẩm liên quan đến các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản.
 • Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản
 • Thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp thực hiện ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn
 • Thu nhập của công ty từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

2. Thu nhập từ dịch vụ kỹ thuật phục vụ nông nghiệp: tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng; dịch vụ phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng, vật nuôi; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.

3. Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tối đa không quá 03 năm kể từ ngày bắt đầu có doanh thu từ việc thực hiện hợp đồng và miễn thuế tối đa không quá 05 năm kể từ ngày có doanh thu từ bán sản phẩm làm ra từ công nghệ mới.

Thu nhập từ bán sản phẩm sản xuất thử nghiệm trong thời gian sản xuất thử nghiệm.

4. Thu nhập từ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có số lao động là người khuyết tật, người sau cai nghiện ma túy, người nhiễm HIV bình quân trong năm chiếm từ 30% trở lên trong tổng số lao động của công ty trong năm.

Đối với Công ty TNHH 2 thành viên là từ 20 người trở lên (không bao gồm công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh bất động sản) và đáp ứng điều kiện sau:

 • Người lao động là người khuyết tật: có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.
 • Người lao động sau cai nghiện ma túy: có giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện của các cơ sở cai nghiện 
 • Người lao động nhiễm HIV: có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền 

5. Thu nhập từ hoạt động dạy nghề cho người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội, người đang cai nghiện, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS với số thuế thuế được miễn  tương ứng với tỷ lệ học viên thuộc các đối tượng trên.

6. Thu nhập được chia từ góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết với công ty trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ví dụ: Công ty A góp vốn vào Công ty B. Thu nhập trước thuế tương ứng với phần vốn góp của công ty A trong công ty B là 100 triệu đồng.

- Trường hợp 1: Công ty B không được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và công ty B đã nộp đủ thuế TNDN 

=> Thu nhập được miễn thuế từ hoạt động góp vốn của cty A = [(100 triệu - (100 triệu x 22%)] = 78 triệu đồng

- Trường hợp 2: Công ty B được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp và công ty B đã nộp đủ thuế TNDN 

=> Thu nhập được miễn thuế từ hoạt động góp vốn của cty A = [100 triệu - (100 triệu x 22% x 50%)] = 89 triệu đồng 

- Trường hợp 3: Công ty B được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp => công ty A được miễn thuế TNDN đối với 100 triệu đồng này.

7. Khoản tài trợ nhận sử dụng cho giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.

Trường hợp công ty TNHH 2 thành viên trở lên nhận tài trợ nhưng sử dụng không đúng mục đích thì phải tính nộp thuế TNDN tính trên phần sử dụng sai mục đích.

8. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) được cơ quan có thẩm quyền về môi trường xác nhận

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên được miễn thuế khi chuyển nhượng lần đầu; các lần chuyển nhượng tiếp theo nộp thuế TNDN

9. Thu nhập từ thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của:

 • Ngân hàng Phát triển Việt Nam: hoạt động tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu
 • Ngân hàng chính sách xã hội: hoạt động tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác của; 
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam; 
 • Các Quỹ tài chính Nhà nước và Quỹ khác của nhà nước hoạt động không vì lợi nhuận do Chính phủ, Thủ tướng quy định hoặc quyết định thành lập.

Trường hợp các đơn vị phát sinh các khoản thu nhập khác ngoài các khoản thu nhập từ hoạt động có thu do thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao phải tính và nộp thuế theo quy định.

10. Phần thu nhập không chia của cơ sở xã hội hóa lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế và lĩnh vực xã hội hóa khác (kể cả Văn phòng giám định tư pháp) để đầu tư phát triển cơ sở đó theo quy định của pháp luật chuyên ngành (Cơ sở xã hội hóa phải đáp ứng danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định)

- Phần thu nhập không chia của hợp tác xã để lại để hình thành tài sản của hợp tác xã.

Trường hợp phần thu nhập không chia để lại đơn vị có chia hoặc chi sai mục đích sẽ bị truy thu thuế TNDN

11. Thu nhập từ chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

12. Thu nhập của văn phòng thừa phát lại (trừ các khoản thu nhập nhập từ các hoạt động khác ngoài hoạt động thừa phát lại) trong thời gian thực hiện thí điểm theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Tư vấn thuế Sài Nam

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.

Với kinh nghiệm 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.