Cá nhân có thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công phải thực hiện quyết toán thuế, số thuế TNCN đã nộp trong năm được coi như tạm nộp. Cuối năm khi quyết toán lại số thuế cá nhân đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp thì cá nhân có thể được hoàn thuế. Để được hoàn thuế phải nộp hồ sơ đề nghị hoàn lên cơ quan thuế. Ở bài viết này, Sài nam sẽ chia sẻ một vài lưu ý về việc hoàn thuế TNCN!

1. Cách tính thuế Thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

Đối với cá nhân cư trú:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất
Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ
Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - Các khoản thu nhập được miễn thuế - Các khoản thu nhập không chịu thuế

Công thức trên áp dụng có cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên, đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng có thời hạn dưới 3 tháng và có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 02 triệu đồng/lần trở thì được tổ chức trả thu nhập khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi chi trả.

Đối với cá nhân không cư trú

Thuế TNCN=Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công thực hiện công việc tại Việt Namx20%

2. Những điểm cần lưu ý

STTĐIỂM CẦN LƯU ÝNỘI DUNG 
1Định nghĩa hoàn thuếHoàn thuế thu nhập cá nhân là việc cơ quan thuế sẽ hoàn trả lại phần tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
2Trường hợp được hoàn thuế- Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp
- Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế
- Các trường hợp khác theo quy định của cơ quan nhà nước
3Điều kiện được hoàn thuế- Thuộc trường hợp được hoàn thuế theo quy định
- Cá nhân đã mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế
- Hồ sơ đề nghị hoàn thuế đã gửi và được cơ quan thuế chấp nhận
4Phương thức hoàn thuế- Cá nhân thực hiện ủy quyền quyết toán thuế thì thực hiện hoàn thuế thông qua đơn vị chi trả thu nhập
- Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tự làm thủ tục hoàn thuế
5Hình thức nộp hồ sơ hoàn thuếGửi qua cổng giao dịch điện tử của cơ quan thuế theo liên kết https://canhan.gdt.gov.vn/ICanhan
6Nơi nộp hồ sơ hoàn thuế - Doanh nghiệp hoàn thuế cho các cá nhân ủy quyền nộp hồ sơ tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý
- Cá nhân tự làm hồ sơ hoàn thuế TNCN thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo hướng dẫn tại Công văn 636/TCT-DNNCN
7Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuếThường cùng với thời hạn quyết toán thuế TNCN
Thời hạn quyết toán thuế TNCN: 
- Đối với tổ chức trả thu nhập: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 03 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
- Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. 
8Địa điểm kiểm tra hồ sơ hoàn thuế- Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước: được kiểm tra tại trụ sở của cơ quan quản lý thuế.
- Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế: được kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế hoặc trụ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
9Thời gian hoàn thuế    - Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước: chậm nhất  06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế chấp nhận giải quyết hồ sơ
- Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế: Chậm nhất là 40 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế chấp nhận giải quyết hồ sơ
(Chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuế phải thông báo về việc chấp nhận giải quyết hồ sơ hoặc thông báo cho người nộp thuế bổ sung hồ sơ)
10Hồ sơ hoàn thuế TNCNCá nhân tự quyết toán:
- Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN 
- Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN 
- Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Đơn vị chi trả thu nhập thực hiện:
- Văn bản đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/DNXLNT (phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC)
- Văn bản ủy quyền đề nghị hoàn thuế thay người nộp thuế 
- Bảng kê chứng từ nộp thuế mẫu số 02-1/HT (phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC)
11Một số lưu ý khác- Người nộp thuế có số tiền thuế nộp thừa phải nộp đề nghị hoàn gửi cơ quan thuế, cơ quan thuế không chủ động hoàn. 
- Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế không bao gồm thời gian giải trình, bổ sung thông tin hồ so đề nghị hoàn. 
- Nếu thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp là ngày làm việc tiếp theo. 
- Cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế thì không bị phạt vi phạm  về thời hạn khai quyết toán thuế.
- Quá thời hạn quy định nếu việc chậm ban hành quyết định hoàn thuế do lỗi của cơ quan quản lý thuế thì ngoài số tiền thuế phải hoàn trả, cơ quan quản lý thuế còn phải trả tiền lãi với mức 0,03%/ngày tính trên số tiền phải hoàn trả và số ngày chậm hoàn trả.
- Mẫu biểu hoàn thuế theo phụ lục I ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 

Tư vấn thuế Sài Nam

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về những lưu ý khi hoàn thuế TNCN, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.

Với kinh nghiệm 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.