Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là một loại thuế gián thu đánh trên hàng hóa, dịch vụ ở hầu hết các khâu từ sản xuất, kinh doanh thương mại cho đến tiêu dùng. Phần thuế GTGT đã được tính vào giá thành sản phẩm nên thực chất người tiêu dùng cuối cùng là người gánh chịu thuế, người bán được hiểu có vai trò thay nhà nước thu khoản thuế này và nộp vào Ngân sách. Có 2 phương pháp để tính thuế GTGT, cùng Sài Nam tìm hiểu ngay sau đây!

Các phương pháp tính thuế GTGT

Theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế Giá trị gia tăng 2008, có 02 phương pháp tính thuế GTGT bao gồm:

Quy định đối với phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Đối tượng áp dụng

Phương pháp khấu trừ được áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, bao gồm:

  • Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ hoạt động bán hàng, cung ứng dịch vụ từ 1 tỷ đồng trở lên (trừ cá nhân, hộ kinh doanh)
  • Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế (trừ cá nhân, hộ kinh doanh)

Cách tính thuế

Theo Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn cách tính thuế GTGT phải nộp đối với người nộp thuế theo phương pháp khấu trừ như sau:

Số thuế GTGT phải nộp=Số thuế GTGT đầu ra-Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Trong đó:

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào:(Điều 15 thông tư 26/2015/TT-BTC)

  • Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào
  • Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên
  • Hàng hóa, sản phẩm làm ra thuộc diện chịu thuế GTGT

Trường hợp người nộp thuế có hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT mà không hạch toán riêng được thuế GTGT mua vào được khấu trừ và không được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện phân bổ để xác định riêng thuế GTGT mua vào được khấu trừ như sau: 

Thuế GTGT mua vào được khấu trừ=Doanh thu chịu thuế GTGTTổng doanh thuxThuế GTGT đầu vào để sản xuất HHDV chịu thuế và không chịu thuế GTGT

Thuế GTGT đầu ra 

Số thuế GTGT đầu ra = Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra (chưa bao gồm thuế GTGT) x Thuế suất

Trường hợp sử dụng chứng từ ghi giá thanh toán là giá đã có thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng đầu ra được xác định như sau:

Thuế GTGT đầu ra=Giá thanh toán (đã bao gồm thuế GTGT-Giá tính thuế GTGT (chưa có thuế GTGT)

Trong đó: 

Giá tính thuế GTGT = (Giá thanh toán) / (1 + thuế suất của hàng hóa, dịch vụ (%))

Quy định đối với phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

Đối tượng áp dụng

Các trường hợp áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC, bao gồm:

  • Hộ, cá nhân kinh doanh
  • Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu bán hàng, cung ứng dịch vụ hàng năm dưới 1 tỷ đồng
  • Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập
  • Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có doanh thu phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, 
  • Tổ chức kinh tế khác

Cách tính thuế

Căn cứ Điều 11 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013) quy định về phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng như sau:

Đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý

Số thuế GTGT phải nộp=(Giá thanh toán bán ra - Giá thanh toán mua vào tương ứng)xThuế suất GTGT (10%)

Đối với các hoạt động khác (không bao gồm hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý)

Số thuế GTGT phải nộp=Doanh thuxTỷ lệ %

Trong đó: 

Doanh thu để tính thuế GTGT: là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

- Tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:

+ Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%

+ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%

+ Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%

+ Hoạt động kinh doanh khác: 2%

Tư vấn thuế Sài Nam

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về phương pháp tính thuế GTGT, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.

Với kinh nghiệm 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.