VSSID SẼ THÔNG BÁO CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NẾU CÔNG TY CHẬM ĐÓNG BHXH


Trong thời đại khoa học phát triển như hiện nay, cơ quan nhà nước đã ứng dụng công nghệ để giảm thiểu thủ tục giấy. Đây được xem là bước tiến trong công cuộc đổi mới và hiện đại hóa của nước ta. VssID là ứng dụng bảo hiểm xã hội cho phép người tham gia chủ động tra cứu thông tin bảo hiểm và thực hiện các dịch vụ công một cách dễ dàng, nhanh chóng. Bảo hiểm xã hội số hiện nay thay thế cho sổ BHXH và thẻ BHYT, vì vậy ứng dụng này đã có mặt trên Google play đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android và Appstore đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS.
Ngoài tính năng tra cứu thông tin BHXH, Sài Nam sẽ giới thiệu đến các bạn một số tính năng hữu ích khác trên VssID.

 

1. VssID sẽ thông báo cho người lao động nếu công ty chậm đóng BHXH
Đối với phiên bản 1.6.5, ứng dụng sẽ gửi thông báo cho người lao động về thời gian người sử dụng lao động chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp từ 30 ngày trở lên, nếu việc chậm đóng nằm trong những hành vi bị cấm được quy định tại khoản 1,2,3 Điều 17 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 sau đây:
1. Trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.
2. Chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
3. Chiếm dụng tiền đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

  • Thời gian thông báo: Người lao động sẽ nhận được thông báo vào ngày 10 hằng tháng nếu công ty chậm đóng BHXH.
  • Nội dung thông báo: theo cấu trúc sau:

"Kính gửi: Ông/bà ..........................,

BHXH ... thông báo chi tiết thời gian chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLD - BNN tại đơn vị [Mã đơn vị] - [Tên đơn vị] như sau:

- BHXH: Từ tháng .../... - Đến tháng .../...; số tiền: ...........đồng;

- BHYT: Từ tháng .../... - Đến tháng .../...; số tiền: ...........đồng;

- BHTN: Từ tháng .../... - Đến tháng .../...; số tiền: ...........đồng;

- BHTNLĐ-BNN: Từ tháng .../... - Đến tháng .../...; số tiền: ...........đồng;

Trân trọng./."
 

 

2. Cách xem thời gian chưa đóng BHXH trên VssID
Ngoài thông báo trên, thông tin về thời gian công ty chậm đóng BHXH được tự động cập nhật trên VssID, người lao động có thể xem chi tiết theo hướng dẫn sau đây:
Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng bằng mã số BHXH và mật khẩu đã được cấp 


Bước 2: Chọn “Quá trình tham gia”


Bước 3: Hệ thống sẽ hiển thị tổng thời gian chưa đóng BHXH 


Bước 4: Bấm vào chi tiết để xem cụ thể số tháng chưa đóng


 

3. Quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động về bảo hiểm xã hội
3.1. Quyền của người sử dụng lao động về bảo hiểm xã hội

Theo Điều 19 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:
- Từ chối thực hiện những yêu cầu không đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
- Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định.
3.2. Trách nhiệm của người sử dụng lao động về bảo hiểm xã hội
- Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.
- Đóng bảo hiểm xã hội và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội.
- Giới thiệu người lao động thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 45 và Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa.
- Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động.
- Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.
- Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cơ quan bảo hiểm xã hội.
- Định kỳ 06 tháng, niêm yết công khai thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.
- Hằng năm, niêm yết công khai thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp theo quy định tại khoản 7 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Nguồn Thư viện pháp luật