Câu hỏi: Người lao động nước ngoài ngoài độ tuổi nghỉ hưu, có phải bắt buộc tham gia BHXH và BHYT không?

 

Trả lời:

Về việc tham gia bảo hiểm
Điều kiện hưởng lương hưu: (theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019)
- Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên;
- Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định pháp luật.
Tuổi nghỉ hưu năm 2023:
+ Lao động nam: 60 tuổi 9 tháng
+ Lao động nữ: 56 tuổi
⇒ Người lao động nước ngoài đã ngoài độ tuổi nghỉ hưu: (theo Nghị định 43/2018/NĐ-CP)

 • Đủ điều kiện hưởng lương hưu: không cần tham gia BHXH bắt buộc và BHYT
 • Chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu: phải tham gia BHXH bắt buộc và BHYT
   

Về thuế TNCN: đối với lao động nước ngoài cư trú tại Việt nam có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên
Cách tính thuế TNCN:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - Các khoản thu nhập được miễn thuế - Các khoản thu nhập không chịu thuế


➔     Trong đó:
-         Thu nhập chịu thuế: tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người lao động nhận được tại Việt Nam trong kỳ tính thuế.
-         Các khoản giảm trừ:
Các khoản giảm trừ gia cảnh

 • Đối với bản thân người nộp thuế: 11 triệu đồng/ tháng (132 triệu đồng/ năm);
 • Đối với mỗi người phụ thuộc: 4,4 triệu đồng/ tháng (để được giảm trừ cho người phụ thuộc phải đăng ký)

Các khoản đóng bảo hiểm

 • Bảo hiểm xã hội    : 8% lương đóng BHXH
 • Bảo hiểm y tế        : 1,5%.

Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học
-         Các khoản thu nhập được miễn thuế và không chịu thuế:

 • Phụ cấp trang phục bằng hiện vật hoặc không quá 5 triệu đồng/người/năm nếu chi tiền
 • Phụ cấp tiền ăn trưa không vượt quá 730.000 đồng người/tháng
 • Phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ

Xem thêm về các khoản này tại đây
-         Thuế suất: áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần

 

Tư vấn thuế Sài Nam