Bảo hiểm y tế (BHYT) là chế độ an sinh xã hội về lĩnh vực khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe thông qua khoản tiền hỗ trợ chi trả. Định kỳ, người tham gia sẽ đóng một khoản tiền để gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT). Để đảm bảo thời gian khám chữa bệnh từ 01/01/2024 của người tham gia BHXH không bị gián đoạn, đơn vị đóng thay người tham gia phải chuyển tiền đóng BHXH, BHYT trước thời hạn quy định để thẻ BHYT có giá trị sử dụng ngay từ ngày 01/01/2024.

Phương thức đóng Bảo hiểm y tế

Phương thức đóng BHYT được hướng dẫn tại Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

Đối tượngPhương thức đóng
Đơn vị sử dụng lao độngĐóng hằng tháng: trích tiền đóng BHXH trên quỹ lương tháng và từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng NLĐ chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng vào  tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH.
Đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần: đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng (áp dụng đối với doanh nghiệp,HTX, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán)
Cơ sở giáo dục và đào tạoĐịnh kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng học sinh, sinh viên đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng cho cơ sở giáo dục đang học.

Hạn chót nộp tiền gia hạn thẻ BHYT tại TPHCM

Để đảm bảo thời gian khám chữa bệnh từ 01/01/2024 của người tham gia BHXH không bị gián đoạn; đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở giáo dục đào tạo phải nộp hồ sơ, chuyển tiền đóng BHXH, BHYT trước thời hạn quy định để thẻ BHYT có giá trị sử dụng ngay từ ngày 01/01/2024.

Thời hạn này được cơ quan BHXH Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tại Công văn 6940/BHXH-TST ban hành ngày 27/11/2023 như sau:

Đối tượngHạn chót nộp tiền BHXH, BHYT
Đơn vị sử dụng lao độngTrước ngày 25/12/2023: nộp đầy đủ số tiền BHXH, BHYT chậm đóng tháng 11/2023 và số phát sinh của tháng 12/2023.Đến hết ngày 31/12/2023, nếu đơn vị còn chậm đóng tiền BHXH, BHYT thì chưa được gia hạn thẻ BHYT.
Cơ sở giáo dục và đào tạoTrước ngày 25/12/2023: Chuyển tiền và nộp hồ sơ mua thẻ BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2023 - 2024
Trường hợp cơ sở giáo dục và đào tạo không kịp lập Danh sách người chỉ tham gia BHYT do số lượng tham gia lớn thì có thể chuyển tiền trước ngày 29/12/2023.

Đối tượng tham gia BHYT

06 nhóm đối tượng bắt buộc tham gia BHYT theo Luật Bảo hiểm y tế bao gồm:

Nhóm đối tượngBao gồm
Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng- NLĐ làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc có thời hạn ≥ 3 tháng; NLĐ là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức.
- Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. 
Nhóm do cơ quan BHXH đóng- Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
- Người đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
- NLĐ nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau
- Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng.
- NLĐ trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.- Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Nhóm do ngân sách nhà nước đóng- Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội..
- Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp nhà nước hằng tháng
- Người đang hưởng trợ cấp nhà nước hằng tháng (đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động)
- Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;- Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân- Trẻ em < 6 tuổi
- Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng
- Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo
- Thân nhân của người có công với cách mạng- Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định pháp luật- Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.
Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo 
- Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều - Học sinh, sinh viên.
- Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình
Nhóm do người sử dụng lao động đóng- Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội
- Thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong Công an nhân dân 
- Thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu
Các đối tượng khácHọc viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 03 tháng trở lên chưa tham gia BHXH, BHYT (trong thời gian đào tạo được cơ sở đào tạo đóng BHYT)

Tư vấn thuế Sài Nam

Quý độc giả cần lưu ý thời gian đóng Bảo hiểm y tế để thời gian khám chữa bệnh của học sinh, sinh viên/người lao động không bị gián đoạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, liên hệ ngay để được hỗ trợ.

Sài Nam - với 10 năm kinh nghiệm cung cấp giải pháp chuyên nghiệp về lĩnh vực Kế toán - Thuế - Pháp lý doanh nghiệp, cam kết sẽ mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.