Trả lời: 

- Từ 01/01/2018 NLĐ đã có thể tự tra cứ quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN của mình tại trang web:
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/P...-bao-hiem.aspx
- Nhằm đảm bảo tính bảo mật dữ liệu cá nhân, NLĐ phải đăng ký số điện thoại với cơ quan BHXH nơi đang tham gia để nhận mã OTP (được gửi từ trang tra cứu trên) xác nhận thông tin tra cứu dữ liệu.
- Để NLĐ có thể tự tra cứu quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN của mình, đơn vị vui lòng thực hiện cung cấp số điện thoại của NLĐ theo quy trình 608 (nộp điện tử) cho cơ quan BHXH đang quản lý, sau đó tự thực hiện tra cứu.

Trích nguồn bhxhtphcm.gov.vn