Trợ cấp thất nghiệp là một chế độ quan trọng trong các chế độ của Bảo hiểm Thất nghiệp. Vậy, những người lao động đủ tuổi nghỉ hưu mà chấm dứt hợp đồng lao động thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không?

Ảnh minh họa ( nguồn internet)

 

Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu là những người lao động có tuổi từ đủ 60 đối với nam và 55 đối với nữ theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật Lao động năm 2012. Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu chỉ được hưởng chế độ hưu trí của Bảo hiểm Xã hội (hay còn được gọi là “hưởng lương hưu”) khi có từ đủ 20 năm đóng Bảo hiểm Xã hội.

Đồng thời, một trong những điều kiện để hưởng Trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 49 của Luật Việc làm năm 2013 là Người lao động KHÔNG chấm dứt hợp đồng lao động thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

(i) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật.

(ii) Người lao động hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

Do đó, nếu mọi điều kiện khác được đáp ứng thì người lao động đủ tuổi nghỉ hưu mà chấm dứt hợp đồng lao động có thể phân thành 02 trường hợp sau đây:

Trường hợp I: Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu và được hưởng lương hưu

Những người lao động thuộc trường hợp này sẽ KHÔNG ĐƯỢC nhận trợ cấp thất nghiệp, vì đã rơi vào trường hợp (ii) được trình bày ở trên. Nói một cách khác, những người lao động thuộc trường hợp này không đáp ứng đủ các điều kiện để nhận trợ cấp thất nghiệp.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Trường hợp II: Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu

Những người lao động thuộc trường hợp này vẫn được nhận trợ cấp thất nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện khác, vì họ không rơi vào trường hợp (ii) được trình bày ở trên.

Ngoài ra, những người lao động thuộc trường hợp này mà đã hưởng Bảo hiểm Xã hội một lần vẫn được nhận trợ cấp thất nghiệp. Khi hoàn tất thủ tục nhận Bảo hiểm Xã hội một lần, người lao động cần giữ bìa sổ có kèm tờ rời xác nhận thời gian đóng Bảo hiểm Thất nghiệp chưa hưởng để nộp cùng hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu hoàn toàn có thể nhận trợ cấp thất nghiệp miễn rằng họ chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Nguồn pháp lý khởi nghiệp