Hiện hành, các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Tuy nhiên, tại Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bổ sung thêm 01 đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng tham gia BHXH ( Ảnh nguồn internet)

 

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 35 Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, quy định:

"1. Bổ sung vào khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 nội dung sau: “k) Người tham gia hoạt động trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”."

Như vậy, nếu Dự thảo Luật này được thông qua thì sẽ có thêm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Theo Dự thảo Luật, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bao gồm bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ Công an xã tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, được thống nhất thành một lực lượng chung với tên gọi là lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và được bố trí ở thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố và đơn vị dân cư tương đương trên địa bàn xã, phường, thị trấn (gọi chung là thôn).

Chính phủ quy định khung số lượng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo đề nghị của cơ quan Công an.

Hiện nay, bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Nguồn Thư Viện Pháp Luật