CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ LƯƠNG NET SANG LƯƠNG GROSS

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trả lương cho người lao động theo cơ chế lương Net, tức là thu nhập đã trừ các khoản đóng Bảo hiểm xã hội và thuế Thu nhập cá nhân phải nộp. Vì người sử dụng lao động sẽ nộp thay những khoản này nên việc khấu trừ trước khi trả thu nhập mang lại sự thuận tiện cho cả đôi bên. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động vẫn phải có trách nhiệm quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế (hay còn gọi là quy đổi lương Net sang lương Gross). Việc chuyển đổi này thể hiện sự minh bạch trong việc trả lương của người sử dụng lao động cũng như là cơ sở để người lao động bảo vệ lợi ích của mình.
Sau đây, Sài Nam sẽ hướng dẫn các bạn quy đổi từ lương Net sang lương Gross!

 

Căn cứ vào từng trường hợp để thực hiện việc chuyển đổi phù hợp
Trường hợp 1: Đối với người lao động có hợp đồng lao động dưới 3 tháng

Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động mà có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập (khấu trừ luôn trước khi trả tiền)

- Lương Gross là thu nhập là tiền lương, tiền công chưa bao gồm thuế TNCN mà người lao động nhận được hàng tháng (lương trước khi khấu trừ thuế)
- Lương Net là thu nhập là tiền lương, tiền công đã bao gồm thuế TNCN mà người lao động nhận được hàng tháng (lương đã khấu trừ thuế)

Lương Net = Lương Gross – Thuế TNCN
→ Lương Gross = Lương Net + thuế TNCN

Trong đó: Thuế TNCN = lương Gross x 10%
Ví dụ: Trong tháng, tổng lương Net người lao động nhận được là 22 triệu (đã trích 10% thuế TNCN)
Lương Gross = Lương Net/(1-10%) = 22tr/(1-10%) = 24.444.444 đồng
Thuế TNCN phải đóng = 24.444.444 đồng x 10% = 2.444.444 đồng

 

Trường hợp 2: Đối với người lao động có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên
- Lương Gross: tổng tiền lương mỗi tháng của người lao động bao gồm lương cơ bản và các khoản trợ cấp, phụ cấp, hoa hồng,…các khoản đóng bảo hiểm và thuế TNCN.
- Lương Net: tiền lương thực nhận của người lao động sau khi doanh nghiệp đã trừ hết các khoản chi phí phải đóng bao gồm BHXH và thuế TNCN

Lương Net = Lương Gross – Tiền đóng bảo hiểm bắt buộc – Thuế TNCN
→ Lương Gross = Lương net + Tiền đóng bảo hiểm bắt buộc + Thuế TNCN

Trong đó:
Tỷ lệ trích đóng BHXH từ tiền lương của người lao động: (theo Quyết định 595/QĐ-BHXH)

  • BHXH: 8%
  • BHTN: 1%
  • BHYT: 1,5%

Đối với thuế TNCN: Thuế thu nhập cá nhân  =  Thu nhập tính thuế  x  Thuế suất
Trong đó:
- Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ
- Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn

  • Các khoản được miễn: phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn tiền lương làm việc ban ngày…
  • Các khoản giảm trừ: Giảm trừ gia cảnh với bản thân người lao động: Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện…

- Thuế suất: Thuế TNCN được tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần

Để chuyển thu nhập không chịu thuế sang thu nhập tính thuế, áp dụng theo  bảng chuyển đổi thu nhập tại Phụ lục: 02/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 111/2013/TT-BTC theo các bước như sau:
Bước 1:
Tính Thu nhập làm căn cứ quy đổi =  Lương Net - Các khoản giảm trừ
Bước 2: Tính Thu nhập tính thuế 

STT Thu nhập làm căn cứ quy đổi/tháng (TNQĐ)

Thu nhập tính thuế

1 Đến 4,75 triệu đồng (trđ)

TNQĐ/0,95

2 Trên 4,75 trđ đến 9,25trđ

(TNQĐ – 0,25 trđ)/0,9

3 Trên 9,25 trđ đến 16,05trđ

(TNQĐ – 0,75 trđ )/0,85

4 Trên 16,05 trđ đến 27,25 trđ

(TNQĐ – 1,65 trđ)/0,8

5 Trên 27,25 trđ đến 42,25 trđ

(TNQĐ – 3,25 trđ)/0,75

6 Trên 42,25 trđ đến 61,85 trđ

(TNQĐ – 5,85 trđ)/0,7

7 Trên 61,85 trđ

(TNQĐ – 9,85 trđ)/0,65


Bước 3: Tính số thuế TNCN đã khấu trừ = Thu nhập tính thuế x Thuế suất
Bước 4: Lương Gross = thu nhập tính thuế + Các khoản đóng BHXH + Thuế TNCN
Ví dụ: Theo hợp đồng lao động, hằng tháng anh A nhận được mức lương Net là 31,5 triệu đồng. Anh A phải đóng BHXH là 1,5 triệu đồng/tháng. Trong năm anh A chỉ tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, không có người phụ thuộc và không phát sinh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.
– Thu nhập làm căn cứ quy đổi = 31,5 triệu đồng – (11 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 19 triệu đồng
– Thu nhập tính thuế = (19 triệu đồng – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 21,6875 triệu đồng
– Thuế TNCN phải nộp = 21,6875 triệu đồng × 20% – 1,65 triệu đồng = 2,6875 triệu đồng
=> Lương Gross = 31,5 + 1,5 + 2,6875 = 35,6875 triệu đồng

Tư vấn thuế Sài Nam


Trên đây là hướng dẫn của chúng tôi về cách quy đổi từ lương Net sang lương Gross, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.
Với kinh nghiệm hơn 9 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi
Những dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp: