BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

Để thuận tiện cho việc quản lý lao động của cơ quan cấp trên, doanh nghiệp phải lập báo cáo tình hình thay đổi lao động gửi lên Sở lao động - Thương binh và Xã hội định kỳ 2 lần/năm vào tháng 6 và tháng 10
 

1. Thời hạn nộp báo cáo
Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP:
- Đối với báo cáo 6 tháng đầu năm: thời hạn là trước ngày 05/06
- Đối với báo cáo 6 tháng cuối năm: thời hạn là trước ngày 05/12

 

2. Mức phạt chậm nộp báo cáo
- Không báo cáo tình hình thay đổi lao động: phạt tiền từ 5-10 triệu đồng (Khoản 2 Điều 8 Nghị định 12/2022/NĐ-CP)
- Không thực hiện báo cáo tình hình lao động đúng thời điểm: (Khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP)
+ Người sử dụng lao động là cá nhân: phạt 5-10 triệu đồng
+ Người sử dụng lao động là tổ chức: phạt 10-20 triệu đồng

 

3. Cách nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động
Có 2 cách:
- Nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia
- Nộp trực tiếp tại Sở lao động - Thương binh và xã hội

Cách 1: Nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Bước 1: Truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Bước 2: Đăng nhập tài khoản bằng chữ ký số hoặc đăng ký mới nếu chưa có tài khoản
Bước 3: Chọn phần “thông tin dịch vụ” - mục “Dịch vụ công trực tuyến”
Gõ từ khóa "liên thông"  và chọn cơ quan thực hiện là Bảo hiểm xã hội Việt nam tại phần tìm kiếm


Bước 4: Chọn thủ tục báo cáo tình hình sử dụng lao động và bấm “nộp trực tuyến”


Bước 5: Cập nhật thông tin cơ quan nhận báo cáo lao động


Bước 6: Nhập biểu mẫu khai báo lên hệ thống BHXH
Cổng dịch vụ công Quốc gia lấy dữ liệu lao động từ hệ thống dữ liệu BHXH và tự động gửi báo cáo về hệ thống một cửa của địa phương theo kỳ báo cáo

 

Cách 2: Nộp trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

(mẫu số 01 phụ lục 1 Nghị định 145/2020/NĐ-CP)


Bước 2: Nộp tại Sở lao động - Thương binh và xã hội, sau đó thông báo đến Cơ quan BHXH cấp quận, huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện..


Tư vấn thuế Sài Nam