Có các khoản giảm trừ sau đây:

Khoản giảm trừCá nhân cư trúCá nhân không cư trú
Các khoản giảm trừ gia cảnhĐược giảm trừKhông được giảm trừ
Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyệnĐược giảm trừĐược giảm trừ
Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến họcĐược giảm trừĐược giảm trừ

1. Xác định tình trạng cư trú

Có sự khác biệt trong các khoản được giảm trừ giữa người lao động là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú. Do đó, cần thiết để xác định tình trạng cư trú

Căn cứ theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC, cá nhân để được xác định là cư trú tại Việt Nam cần đáp ứng một trong những điều kiện sau:

● Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày ngày trở lên tính theo năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. 

● Có nơi ở thường xuyên theo một trong hai trường hợp sau:

- Đối với công dân Việt Nam: nơi ở thường xuyên đã đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú.

- Đối với người nước ngoài: 

+ Có nơi ở thường xuyên ghi trong Thẻ thường trú hoặc nơi ở tạm trú do Bộ Công an cấp.

+ Có nhà thuê để ở tại Việt Nam với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế. Nhà thuê để ở bao gồm cả trường hợp ở khách sạn, ở nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, ở nơi làm việc, ở trụ sở cơ quan,... không phân biệt cá nhân tự thuê hay người sử dụng lao động thuê cho người lao động.

+ Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam nhưng thực tế có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế và không chứng minh được là cá nhân cư trú của nước nào

2. Các khoản giảm trừ thuế TNCN từ tiền lương, tiền công

Cách tính thuế TNCN

Thuế TNCN phải nộp = (Thu nhập chịu thuế TNCN - Các khoản giảm trừ) x Thuế suất

Trong đó:

  • Thu nhập chịu thuế TNCN: tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế 
  • Thuế suất: áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần
  • Các khoản giảm trừ được quy định tại Điều 7 và Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, Điều 15 và Điều 25 Thông tư 92/2015/TT-BTC như sau:

(1) Các khoản giảm trừ gia cảnh:

  • Đối với bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/ tháng (132 triệu đồng/ năm)
  • Đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng

(2) Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, các khoản đóng góp:

Khoản đóng Quy địnhCăn cứ xác định thu nhập được trừ
Các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề cụ thể.- Người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam là cá nhân cư trú nhưng làm việc tại nước ngoài tham gia bảo hiểm bắt buộc ở quốc gia cư trú thì được giảm trừ các khoản bảo hiểm đó vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công khi tính thuế thu nhập cá nhân.
- Cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam có tham gia đóng bảo hiểm ở nước ngoài sẽ được tạm giảm trừ ngay vào thu nhập để khấu trừ thuế trong năm và tính theo số chính thức nếu cá nhân thực hiện quyết toán thuế theo quy định. (Trường hợp không có chứng từ để tạm giảm trừ trong năm thì sẽ giảm trừ một lần khi quyết toán thuế)
Bản chụp chứng từ thu tiền của tổ chức bảo hiểm hoặc xác nhận của tổ chức trả thu nhập về số tiền bảo hiểm đã khấu trừ, đã nộp (trường hợp tổ chức trả thu nhập nộp thay).
Các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện bao gồm cả số tiền do người sử dụng lao động đóng cho người lao động và cả số tiền do người lao động tự đóng (nếu có), kể cả trường hợp tham gia nhiều quỹ- Giảm trừ tối đa không quá một (01) triệu đồng/tháng đối với người lao động tham gia các sản phẩm hưu trí tự nguyện
- Khoản đóng góp bảo hiểm, đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện của năm nào được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm đó.
Bản chụp chứng từ nộp tiền (hoặc nộp phí) do quỹ hưu trí tự nguyện, doanh nghiệp bảo hiểm cấp.
Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học bao gồm:
+ Khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa.
+ Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định 30/2012/NĐ-CP và các văn bản khác có liên quan.
- Mức giảm trừ tối đa không vượt quá thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công của năm tính thuế.
- Các khoản đóng góp phát sinh vào năm nào thì được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế đó, không được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế tiếp theo nếu giảm trừ không hết. 
Chứng từ thu hợp pháp do các tổ chức, các quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cấp.

Tư vấn thuế Sài Nam

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về các khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.

Với kinh nghiệm 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.