TỔNG CỤC THUẾ TRIỂN KHAI SÂU RỘNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỖ TRỢ NNT TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai hoàn thuế điện tử nhằm thực hiện được các mục tiêu mà Nghị quyết số 19/NQ-CP (năm 2017-2018), Nghị quyết 02/NĐ-CP (năm 2019-2021) và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử đã giao.

 

Triển khai sâu rộng dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ NNT

Nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá và đẩy nhanh công tác cải cách hành chính (CCHC), trong 6 tháng đầu năm 2021, ngành Thuế thực hiện triển khai các dịch vụ nâng cao, nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa đối với (người nộp thuế) NNT như: dịch vụ tin nhắn giữa cơ quan Thuế với NNT; ứng dụng eTax dành cho thiết bị di động (E.Mobile) cung cấp một số chức năng về: đăng ký tài khoản giao dịch điện tử; tra cứu nghĩa vụ thuế; nộp thuế; tra cứu hồ sơ thuế đã nộp…

Tổng cục Thuế cho biết, việc triển khai những dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ NNT, đặc biệt là trong bối cảnh giãn cách xã hội do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí cho xã hội trong thực hiện các thủ tục hành chính và góp phần hiệu quả trong việc xây dựng Chính phủ điện tử.

Theo đó, thống kê sơ bộ 6 tháng đầu năm 2021, công tác hiện đại hóa, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực thuế đã được triển khai sâu rộng trên phạm vi toàn quốc và đạt được kết quả khá toàn diện: 

Thứ nhất, về khai thuế điện tử: Hệ thống khai thuế điện tử của ngành Thuế đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục thuế trực thuộc. Đến nay, đã có 830.581 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số 833.867 doanh nghiệp đang hoạt động (đạt tỷ lệ 99,61%). Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là 9.735.600 hồ sơ.

Thứ hai, về nộp thuế điện tử: Tổng cục Thuế đã triển khai phối hợp với 55 ngân hàng thương mại (đã hoàn thành kết nối nộp thuế với Tổng cục Thuế) và 63 Cục Thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. Tính đến tháng 6 năm 2021, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 824.466 doanh nghiệp trên tổng số 833.867 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 98,87%.

Trong đó, số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 823.131 doanh nghiệp trên tổng số 833.867 doanh nghiệp đang hoạt động (đạt 98,71%). Từ ngày 01/01/2021 đến nay, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua 2.001.940 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là trên 372.163 tỷ đồng và 19.183.580 USD.

Thứ ba, về hoàn thuế điện tử: đã triển khai hoàn thuế điện tử tại 63 tỉnh. Tính từ ngày 01/01/2021 đến nay, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 6.757 trên tổng số 6.943 doanh nghiệp hoàn thuế đạt tỷ lệ 97,32%. Số hồ sơ tiếp nhận là 12.949 hồ sơ trên tổng số 13.184 hồ sơ đạt tỷ lệ 98,22 %; Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 9.041 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 56.920 tỷ đồng.

Thứ tư, về hóa đơn điện tử: Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai Đề án thí điểm hóa đơn điện tử. Đến nay, có 150.821 hóa đơn đã được cấp mã với tổng doanh thu là hơn 14.368 tỷ đồng, số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là trên 1.256 tỷ đồng.     

Thứ năm, về dịch vụ khai, nộp thuế điện tử dành cho cá nhân, gồm:

Đối với dịch vụ khai điện tử tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản, Tổng cục Thuế đã hoàn thành triển khai khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê tài sản (trong đó có hoạt động cho thuê nhà) tại 63 Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộc. Kết quả triển khai đến nay, tổng số tài khoản thuế điện tử đã cấp cho NNT là: 399.775 tài khoản. Số tờ khai đã gửi từ ngày 01/01/2021 đến nay là 73.355 tờ khai.

Đối với công tác triển khai dịch vụ hỗ trợ khai nộp lệ phí trước bạ (LPTB) điện tử ô tô, xe máy, Tổng cục Thuế đã làm việc, phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an triển khai dịch vụ nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy trên phạm vi toàn quốc, nộp điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc qua các kênh thanh toán Internet banking, Mobile banking của các ngân hàng thưng mại đã kết nối với Tổng cục Thuế; triển khai thí điểm dịch vụ khai điện tử lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy đăng ký xe tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, tính từ ngày 01/01/2021 đến nay đã có 95.005 giao dịch nộp LPTB ô tô, xe máy trên cả nước qua hình thức ibanking và mobile banking chiếm 4,9% trên tổng số 1.938.109 giao dịch LPTB ô tô, xe máy cả nước với tổng số tiền LPTB đã nộp điện tử là trên 2.000 tỷ đồng.

Thứ sáu, triển khai dịch vụ thuế điện tử đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Tính đến ngày 31/05/2021, tổng số tài khoản thuế điện tử đã cấp cho NNT cá nhân là 378.782 tài khoản. Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế đã tiếp nhận tổng số 640.128 lượt tờ khai khai thuế TNCN từ các khoản thu nhập tiền lương, tiền công. Trong đó, số lượt tờ khai quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo phương thức điện tử của các cá nhân thuộc diện quyết toán trực tiếp là 158.119 lượt tờ khai.

Thứ bảy, về mở rộng dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân, sau 6 tháng triển khai thanh toán dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình trên toàn quốc, tính đến nay, đã có gần 9.000 giao dịch thanh toán thành công với số tiền thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt trên 36 tỷ đồng.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đã hỗ trợ kỹ thuật truyền dữ liệu cho 61/63 tỉnh, thành phố triển khai thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo yêu cầu của UBND các tỉnh, thành phố, dự kiến sẽ hoàn thành triển khai cho các tỉnh còn lại trong tháng 6/2021.

Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Đối với công tác triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), Tổng cục Thuế cho biết, tổng số TTHC thuộc lĩnh vực thuế là 304 TTHC. Trong đó, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là 122 thủ tục, mức độ 3 là 32 thủ tục, mức độ 4 là 150 thủ tục. Tổng số DVCTT mức độ 3-4 của ngành thuế là 182 DVCTT (đạt tỷ lệ 59,9%).

Về tích hợp, cung cấp DVCTT trên Cổng dịch vụ công Quốc gia: Ngày 28/4/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 683/QĐ-BTC về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020. Tính đến thời điểm hiện tại, Tổng cục Thuế đã thực hiện tích hợp 150 DVCTT mức độ 3,4 lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Dự kiến trong năm 2021, Tổng cục Thuế sẽ hoàn thành tích hợp 100% DVCTT mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Song song với đó, tiếp tục thực hiện Quyết định số 2204/QĐ-BTC ngày 21/11/2018 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã tổ chức triển khai nâng cấp 140 TTHC từ mức độ 2 lên mức độ 3-4. Đến nay, đã hoàn thành đưa vào thực hiện 74/140 TTHC ở mức độ 3-4.

Nguồn Tổng cục thuế