Bộ Tài chính đã có văn bản báo Thủ tướng cho phép sửa Nghị định 126/2020/NĐ-CP, trong đó có điều khoản tạm nộp 75% thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

Theo kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2019 có quy định: “Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 3 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm”.

Trên thực tế, một số ngành nghề như: bất động sản, thương mại, đầu tư... thường có doanh thu rơi vào cuối năm. Tuy nhiên, không thể dự báo trước doanh thu, lợi nhuận quý IV, do đó nếu nộp thuế trước thì thực sự khó khăn về dòng tiền của doanh nghiệp.

Do đó đề nghị có văn bản hướng dẫn Nghị định 126/2020/NĐ-CP sao cho tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và không bất lợi hơn so với quy định trước đây (quý IV nộp 80% số quyết toán năm).

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Sau khi Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, một số doanh nghiệp cũng đã có ý kiến tương tự như ý kiến của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2021.

Theo đó, các doanh nghiệp được gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I/2021 và quý II/2021.

Cũng theo Bộ Tài chính, thực tế, trong quý II, quý III/2021 đã có 23 tỉnh, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội. Một số tỉnh, thành phố là địa bàn kinh tế lớn, tập trung phần lớn các doanh nghiệp, nhưng nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng sản xuất kinh doanh, không phát sinh doanh thu, thu nhập dẫn đến không phát sinh số thuế thu nhập doanh nghiệp phải tạm nộp.

Bước sang quý IV/2021, Chính phủ đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, các doanh nghiệp dần khôi phục hoạt động, dự kiến sẽ phát sinh số thuế thu nhập doanh nghiệp chủ yếu dồn vào quý cuối của năm.

Để tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã có văn bản báo cáo Thủ tướng cho phép sửa đổi một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP, trong đó có điều khoản tạm nộp 3 quý đầu năm nêu trên.

Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính sẽ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP theo hình thức rút gọn, gửi các bộ, ngành tham gia ý kiến để trình Chính phủ ban hành.

 Nguồn Thư viện pháp luật