Cơ quan Thuế lưu ý người nộp thuế đã được gia hạn thuế theo Nghi định 41/2020/NĐ-CP phải thực hiện nộp lại thuế đúng thời hạn để tránh bị tính tiền chậm nộp.

Trường hợp người nộp thuế nộp tiền thuế quá thời hạn nêu trên thì sẽ bị tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế

 

Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ cho phép các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất.

Để tránh việc nộp chậm, nộp muộn tiền thuế đã được gia hạn vào ngân sách nhà nước, Cục Thuế khuyến cáo người nộp thuế lưu ý thời hạn nộp tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể, đối với thuế giá trị gia tăng, với trường hợp người nộp thuế kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng: Người nộp thuế nộp tiền thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2020 chậm nhất ngày 20/9/2020.

Trường hợp người nộp thuế kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý: Người nộp nộp tiền thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế quý I năm 2020 chậm nhất ngày 30/9/2020.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I của kỳ tính thuế năm 2020 chậm nhất ngày 30/9/2020.

Trong trường hợp doanh nghiệp có kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm tài chính không trùng năm dương lịch: thời hạn nộp thuế được gia hạn xác định phù hợp với kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp.

Trường hợp người nộp thuế nộp tiền thuế quá thời hạn nêu trên thì sẽ bị tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.