Người lao động là nguồn lực chính của doanh nghiệp. Để có thể làm việc, người lao động và người sử dụng lao động phải thực hiện giao kết hợp đồng lao động để thỏa thuận về công việc, tiền lương, điều kiện lao động cũng như quyền và nghĩa vụ của hai bên. Việc người lao động đồng thời ký nhiều hợp đồng lao động hiện nay rất phổ biến, vậy khi đó việc đóng thuế TNCN và BHXH được thực hiện như thế nào? Cùng Sài Nam tìm hiểu ngay sau đây!

1. Quy định về việc ký nhiều hợp đồng lao động (HĐLĐ)

Theo quy định tại Điều 19 Bộ luật lao động 2019, người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết. Khi đó, việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.
Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong 2 loại theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 như sau:
- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: loại hợp đồng mà hai bên không xác định thời hạn chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;
- Hợp đồng lao động xác định thời hạn: loại hợp đồng mà hai bên xác định thời hạn chấm dứt hiệu lực của hợp đồng (không quá 36 tháng kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực)
Nội dung chính của hợp đồng lao động:
- Thông tin của người sử dụng lao động
- Thông tin của người lao động
- Công việc và địa điểm làm việc
- Thời hạn của hợp đồng lao động
- Mức lương, hình thức, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác
- Chế độ nâng bậc, nâng lương
- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
- Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động
- BHXH, BHYT, BHTN
- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

2. Quy định về thuế TNCN khi thực hiện HĐLĐ

Căn cứ quy định tại Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì doanh nghiệp chi trả thu nhập là tiền lương, tiền công cho NLĐ phải thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của NLĐ trước khi trả thu nhập. Người lao động ký hợp đồng lao động với nhiều doanh nghiệp khác nhau thì sẽ bị khấu trừ thuế TNCN tương ứng với tiền lương, tiền công của từng HĐLĐ đã giao kết được quy định tại Điều 25 Thông tư 111/2013/TT/BTC như sau:

Việc khấu trừ thuế căn cứ vào thời hạn của Hợp đồng lao động:

(1) Đối với HĐLĐ có thời hạn từ 3 tháng trở lên: Khấu trừ thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

(2) Đối với HĐLĐ có thời hạn từ dưới 3 tháng: Khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập nếu có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên.

Đối với cá nhân là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam thì doanh nghiệp căn cứ vào thời gian làm việc tại Việt Nam của người nộp thuế ghi trên Hợp đồng hoặc văn bản cử sang làm việc tại Việt Nam để tạm khấu trừ thuế:

  • Cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam từ 183 ngày trong năm tính: khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần 
  •  Cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế: khấu trừ thuế theo Biểu thuế toàn phần.

Người lao động đồng thời ký nhiều hợp đồng lao động phải trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế.

3. Quy định về đóng BHXH khi thực hiện nhiều HĐLĐ

Căn cứ theo quy định tại Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động thực hiện nhiều HĐLĐ đóng BHXH như sau:

Về Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

Theo khoản 1 Điều 42 tại Quyết định 595/QĐ-BHXH được ban hành ngày 14/04/2017, người lao động đồng thời có từ 2 hợp đồng lao động trở lên tại nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH và BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên

Mức đóng hằng tháng:
-  BHXH (quỹ hưu trí và tử tuất):  8% trên mức tiền lương đóng BHXH

- BHTN: 1% trên mức tiền lương đóng BHXH

Về Bảo hiểm y tế (BHYT):
Theo khoản 1 Điều 42 tại Quyết định 595/QĐ-BHXH người lao động đồng thời có từ 2 hợp đồng lao động trở lên tại nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.

Mức đóng hàng tháng: 1.5% trên mức tiền lương đóng BHXH

Đối với BHXH về bệnh nghề nghiệp: đóng trên từng hợp đồng (0.5% trên mức tiền lương đóng BHXH)

*Tuy nhiên, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Tư vấn thuế Sài Nam

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về thuế TNCN và BHXH khi người lao động ký nhiều hợp đồng lao động, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.
Với kinh nghiệm 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Những dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp:

  • Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp
  • Dịch vụ Kế toán thuế - Đại lý thuế
  • Dịch vụ Pháp lý
  • Dịch vụ BHXH - Lao động
  • Dịch vụ văn phòng đại diện nước ngoài