Khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, bên bán phải xuất hóa đơn để giao cho người mua. Thời điểm xuất hóa đơn là thời điểm người bán chuyển giao quyền sở hữu hoặc sử dụng hàng hóa cho người mua (không phân biệt đã thu tiền hay chưa). Tuy nhiên, nếu chất lượng hàng hóa không đáp ứng về mặt quy cách, chất lượng theo thỏa thuận thì người mua có thể trả hàng lại cho người bán. Hóa đơn là căn cứ quan trọng nhất của giao dịch mua bán, câu hỏi đặt ra là khi người mua thực hiện trả hàng thì bên mua hay bên bán là người xuất hóa đơn? Nếu bạn có cùng thắc mắc trên thì bài viết này này chắc chắn dành cho bạn!

Khi người mua trả hàng, nhà cung cấp hay người mua xuất hóa đơn cho số hàng trả lại?

Theo hướng dẫn tại Công văn 8999/CTTPHCM-TTHT do Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 19/07/2023 như sau:

 • Khi bán hàng: bên bán xuất hóa đơn cho bên mua
 • Khi người mua trả hàng (do phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng: bên lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa và người bán và người mua có thỏa thuận ghi rõ hàng bán trả lại.

Cách lập hóa đơn khi người mua trả hàng như thế nào?

Cũng theo Công văn 8999, người bán lập hóa đơn chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn đã lập đối với phần hàng hóa hoàn trả. 

Như vậy, người bán có thể lựa chọn lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế 

Trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh giảm: 

Cách viết hóa đơn: Ghi lý do điều chỉnh giảm và điền đầy đủ thông tin nội dung trên hóa đơn điều chỉnh.

 • Điều chỉnh giảm toàn bộ thông tin dòng hàng hóa hoàn trả: ghi dấu âm(-) đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn đúng với thực tế điều chỉnh (hoàn trả hàng hóa ghi âm số lượng)
 • Trên hóa đơn phải có dòng chữ: “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.
ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ KÊ KHAI BỔ SUNG KHI NGƯỜI MUA TRẢ HÀNG

Trường hợp lập hóa đơn thay thế: 

Cách viết hóa đơn: Ghi lý do lập hóa đơn thay thế và điền đầy đủ thông tin nội dung trên hóa đơn thay thế.

 • Người bán lập lại hóa đơn mới với số hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn và đầy đủ toàn bộ nội dung của hóa đơn cần thay thế.
 • Trên hóa đơn phải có dòng chữ: “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.

Kê khai bổ sung như thế nào khi hóa đơn trả hàng khác kỳ với hóa đơn GTGT bán ra ban đầu?

Trường hợp này, thực hiện kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT của kỳ thực hiện mua, bán hàng hóa.

Hồ sơ khai bổ sung: (theo Điều 47 Luật Quản lý thuế 2019)

 • Tờ khai bổ sung theo Mẫu 01/KHBS (ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC)
 • Bản giải trình khai bổ sung mẫu số 01-1/KHBS (Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC)
 • Các tài liệu có liên quan

Người bán: kê khai, điều chỉnh giảm doanh thu, thuế GTGT đầu ra của tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hóa đơn bán ra hàng hóa bị trả lại (điều chỉnh giảm chỉ tiêu [29] đến chỉ tiêu [33]).

Giải thích chỉ tiêu:

[29]: Giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%

[30], [31]: Giá trị, thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%

[32], [33]:  Giá trị, thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%

Người mua: kê khai điều chỉnh giảm giá trị mua vào, thuế GTGT được khấu trừ (chỉ tiêu [23] đến chỉ tiêu [25]) của tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hóa đơn mua vào hàng hóa hoàn trả và phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, tiền chậm nộp nếu việc điều chỉnh làm tăng số thuế phải nộp.

Giải thích chỉ tiêu:

[23], [24]: Giá trị và thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào

[25]: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ kỳ này.

⇒ Sau khi khai bổ sung:

 • Nếu việc khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp thì người kê khai phải nộp đủ số tiền thuế còn thiếu và tiền chậm nộp
 • Nếu việc khai bổ sung làm tăng hoặc giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của kỳ phát sinh mua bán hàng hóa hoàn trả:

Trên tờ khai của kỳ hoàn trả hàng hóa: 

 • Nếu chỉ tiêu [43] trên tờ khai bổ sung > 0 : Kê khai chênh lệch tăng vào chỉ tiêu [38] của kỳ phát hiện.
 • Nếu chỉ tiêu [43] trên tờ khai bổ sung < 0: Kê khai chênh lệch giảm vào chỉ tiêu [37] của ký phát hiện.

Giải thích chỉ tiêu:

[43]: Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau

[37]: Điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước

[38]: Điều chỉnh tăng thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước

Tư vấn thuế Sài Nam

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi quy định về hóa đơn khi người mua trả hàng, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.

Với kinh nghiệm 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.