BHXH Việt Nam ban hành Công văn 3328/BHXH-GĐB ngày 11/9/2019 về việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 về tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Ảnh minh họa ( nguồn internet)

 

Cụ thể, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh tổ chức quán triệt các nội dung của Chỉ thị 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 đến các đơn vị, cá nhân liên quan và nghiêm túc tổ chức thực hiện, lưu ý một số nội dung sau:

- Tăng cường công tác đảm bảo quyền lợi cho người bệnh BHYT, đề nghị cơ sở khám chữa bệnh công khai, minh bạch danh mục và giá dịch vụ y tế ( bao gồm cả phần chi phí thu thêm của người bệnh), hoàn trả người bệnh các khoản thu phí không đúng quy định như chi phí đã kết cấu trong giá dịch vụ y tế, chi phí thuộc phạm vi quyền lợi được hưởng BHYT, chi phí thuốc, vật tư y tế không cung ứng đủ, để người bệnh phải tự mua.

- Chủ động thông báo, phối hợp với Sở Y tế thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT ngay khi phát hiện dấu hiệu lập bệnh án, kê đơn thuốc khống, cấp thuốc không đầy đủ cho người bệnh để trục lợi quỹ BHYT,…

- Tăng cường công tác giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp gian lận BHYT theo quy định của pháp luật; Kiểm tra và báo cáo các trường hợp đề nghị thanh toán dịch vụ kỹ thuật bất thường trước ngày 20/9/2019.

Nguồn pháp luật khởi nghiệp