KẾ TOÁN TỔNG HỢP/KẾ TOÁN THUẾ

02 Nữ

28/06/2023

– Xử lý số liệu trên phần mềm
– Kê khai, lập báo cáo: thuế GTGT, TNCN, TNDN, BCTC…

Form Ứng Tuyển

    Tải lên CV (định dạng file PDF, dung lượng file không quá 2MB)