MENU

Thuế GTGT

Tính thuế GTGT hàng nhập khẩu khác tính thuế GTGT thông thường như thế nào?

Việc tính thuế giữa thuế GTGT hàng nhập khẩu và hàng hóa thông thường khác nhau ở Giá tính thuế

Không khấu trừ thuế GTGT đầu vào để ghi tăng giá trị tài sản được không?

Không có quy định doanh nghiệp được hạch toán vào nguyên giá tài sản cố định đối với số thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ nhưng không kê khai khấu trừ.

Mua hàng trả chậm có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không?

Doanh nghiệp vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Doanh nghiệp có phải lập hóa đơn điện tử khi xuất hàng tiêu dùng nội bộ hay không?

Hàng hóa xuất tiêu dùng nội bộ phục vụ sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp không phải xuất hóa đơn điện tử.

Thuế suất thuế GTGT khi lập hóa đơn trả lại hàng đối với hàng hóa mua năm 2022 nhưng đến 2023 phát sinh trả lại hàng là bao nhiêu?

Hàng hóa đã mua được xuất hóa đơn trước ngày 31/12/2022 , đến năm 2023 phát sinh trả lại hàng thì hóa đơn trả lại hàng được lập với thuế suất thuế GTGT là 8%.
© Copyright 2022 ketoansainam.com
Designed byViễn Nam
image