MENU

Luật Doanh nghiệp- Đầu tư

Doanh nghiệp khi tạm ngừng kinh doanh có phải thông báo không?

Doanh nghiệp phải bắt buộc phải thông báo chậm nhất là 03 ngày ltrước khi tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp có phải thông báo công khai quyết định mở thủ tục phá sản không?

Doanh nghiệp bắt buộc phải thông báo công khai quyết định mở thủ tục phá sản

Doanh nghiệp có bắt buộc phải có kế toán trưởng hay không?

Các doanh nghiệp, hợp tác xã phải bố trí kế toán trưởng, trừ các doanh nghiệp siêu nhỏ

Mức lệ phí đăng ký doanh nghiệp hiện nay là bao nhiêu?

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần

Xử lý trường hợp không góp đủ vốn điều lệ khi thành lập công ty cổ phần theo quy định pháp luật như thế nào?

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thanh toán, công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ, nếu không sẽ bị xử phạt hành chính.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cắm trại là gì?

Để có thể thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cắm trại phải đáp ứng điều kiền quy định tại Điều 49 Luật du lịch 2017
© Copyright 2022 ketoansainam.com
Designed byViễn Nam
image