MENU

Khoản tiền thanh toán cho những ngày phép chưa nghỉ của người lao động có chịu thuế TNCN không?

Khoản tiền trả cho người lao động cho những ngày nghỉ phép năm chưa nghỉ hết được xem là tiền lương do người sử dụng lao động trả cho người lao động và phải chịu thuế TNCN

Câu hỏi: Khoản tiền thanh toán cho những ngày phép chưa nghỉ của người lao động có chịu thuế TNCN không?


Trả lời: 

  • Quy định về ngày phép năm của người lao động

Theo Điều 113 và Điều 114 Bộ luật Lao động 2019 quy định người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động.

  • Về việc thanh toán cho những ngày phép chưa nghỉ

- Theo Điều 113 Bộ luật lao động 2019 quy định người lao động được đổi số ngày nghỉ hằng năm chưa dùng đến thành tiền trong trường hợp thôi việc, bị mất việc. Tuy nhiên, trong trường hợp nếu như doanh nghiệp muốn trả lương cho những ngày chưa nghỉ cho người lao động thì cũng không có quy định hạn chế vì  tại Điều 4 Bộ luật Lao động 2019 khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động.
- Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm (theo Điều 67 Nghị định 145/2020/NĐ-CP)

  • Về Thuế thu nhập cá nhân 

- Ngày nghỉ phép năm là chế độ nghỉ việc có hưởng lương của người lao động. Vì vậy, khoản tiền trả cho người lao động cho những ngày nghỉ phép năm chưa nghỉ hết được xem là tiền lương do người sử dụng lao động trả cho người lao động và phải chịu thuế TNCN.
- Trường hợp công ty do cơ cấu lại tổ chức, buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động thì số ngày nghỉ hằng năm mà người lao động chưa dùng tới sẽ được đổi thành tiền lương và nếu khoản tiền lương đó từ 2.000.000 đồng trở lên thì công ty phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức 10% trên tổng thu nhập chi trả. (Theo Công văn 6553/CT-TTHT năm 2018)

Tư vấn thuế Sài Nam

Sending mail

Đăng ký tư vấn thông tin

© Copyright 2022 ketoansainam.com
Designed byViễn Nam
image