MENU

Bảo hiểm XH_Lao động

Doanh nghiệp có được trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng không?

Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Trong thời gian thử việc có cần đóng BHXH không?

Nếu ký hợp đồng thử việc với công ty thì không phải tham gia BHXH bắt buộc

Lương 10 triệu đồng, đóng BHXH 1 năm, người lao động sẽ được nhận bao nhiêu tiền nếu rút BHXH một lần?

Số tiền BHXH 1 lần được tính dựa trên mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và thời gian mà người lao động đã đóng bảo hiểm.

Doanh nghiệp không công bố thỏa ước lao động tập thể có bị phạt không?

Người sử dụng lao động không công bố thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết cho người lao động biết bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

Người lao động ký kết nhiều hợp đồng lao động thì đóng bảo hiểm xã hội ở đâu?

Người lao động ký kết nhiều hợp đồng lao động thì đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại nơi hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

Đóng BHXH bao nhiêu năm thì hưởng lương hưu tối đa?

Mức hưởng lương hưu hàng tháng người lao động nhận được phụ thuộc vào thời gian mà người lao động tham gia BHXH
© Copyright 2022 ketoansainam.com
Designed byViễn Nam
image