MENU

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Dịch vụ cho thuê phần mềm có được ưu đãi về thuế GTGT và thuế TNDN không?

Dịch vụ cho thuê phần mềm không được hưởng ưu đãi thuế

Công ty chưa thanh toán BHXH có được ghi nhận chi phí tiền lương không?

Không có quy định doanh nghiệp chưa đóng BHXH cho nhân viên thì không được ghi nhận chi phí tiền lương.

Doanh nghiệp giảm vốn điều lệ thì có còn được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nữa hay không?

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư nhưng không làm thay đổi việc đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khoản chi tài trợ và giáo dục có được trừ khi tính thuế TNDN không?

Các khoản này được tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng một số điều kiện
© Copyright 2022 ketoansainam.com
Designed byViễn Nam
image