MENU

Thuế thu nhập cá nhân

Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN được thực hiện thế nào?

Cơ quan thuế sẽ không tiếp tục bán chứng từ khấu trừ thuế TNCN do cơ quan thuế đặt in mà doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đều phải chuyển sang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN dạng điện tử.

Khoản tiền thanh toán cho những ngày phép chưa nghỉ của người lao động có chịu thuế TNCN không?

Khoản tiền trả cho người lao động cho những ngày nghỉ phép năm chưa nghỉ hết được xem là tiền lương do người sử dụng lao động trả cho người lao động và phải chịu thuế TNCN

Đã quyết toán thuế TNCN nhưng phát hiện người lao động thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế thì xử lý thế nào?

Nếu công ty đã quyết toán thuế TNCN cho người lao động nhưng sau đó phát hiện người lao động thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế thì cấp lại chứng từ khấu trừ thuế để cá nhân trực tiếp quyết toán.

Người lao động đã nghỉ việc thì tự quyết toán thuế hay doanh nghiệp sẽ quyết toán thuế TNCN thay cho người lao động?

Người lao động đã nghỉ việc không thuộc các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà sẽ do người lao động trực tiếp thực hiện.

Có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN khi làm việc dưới 12 tháng hay không?

nếu cá nhân làm việc dưới 12 tháng thì vẫn có thể ủy quyền quyết toán thuế TNCN nếu đáp ứng điều kiện

Chi phí xin cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài có tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động không?

Đối với những chi phí liên quan đến hoạt động cấp phép mà doanh nghiệp chi trả sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động và doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp khi xác định thuế TNDN.
© Copyright 2022 ketoansainam.com
Designed byViễn Nam
image