MENU

Thuế nhà thầu

Bên cung cấp có phải chịu thuế nhà thầu khi bán khóa học trực tuyến tại Việt Nam hay không?

Khi người mua tại Việt Nam mua khóa học nước ngoài trực tuyến thì bên cung cấp khóa học phải chịu thuế nhà thầu.

Nhà thầu nước ngoài có phải đăng ký mã số thuế không?

Nhà thầu nước ngoài được cấp mã số thuế theo từng hợp đồng mua bán

Chi phí quảng cáo trên Facebook có được xem là chi phí hợp lý không? Thuế nhà thầu là gì?

Nếu Facebook thực hiện chế độ kế toán và xuất hóa đơn GTGT theo luật Việt Nam thì chi phí quảng cáo trên nền tảng này được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được trừ vào chi phí khi tính thuế TNDN
© Copyright 2022 ketoansainam.com
Designed byViễn Nam
image