MENU

Thuế GTGT

Hàng hóa tạm nhập tái xuất có chịu thuế GTGT không?

Hàng hóa tạm nhập tái xuất không chịu thuế GTGT

Giải đáp về hóa đơn khi người mua trả lại một phần hàng hóa

Căn cứ vào từng đối tượng khách hàng để thực hiện xử lý

Kê khai thuế GTGT khi ngày lập và ngày ký trên hóa đơn khác nhau

Người bán kê khai theo ngày lập, người mua kê khai theo ngày ký

Cách tính số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ khi đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật

Dự án đầu tư bị chậm tiến độ thì có được hoàn thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư hay không?

Dự án đầu tư bị chậm tiến độ vẫn sẽ được hoàn thuế GTGT đầu vào nếu điều chỉnh tiến độ trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.
© Copyright 2022 ketoansainam.com
Designed byViễn Nam
image