MENU

Luật Doanh nghiệp- Đầu tư

Doanh nghiệp có cần đăng ký mã số thuế sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không?

Doanh nghiệp không cần đăng ký mã số thuế sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài không?

Doanh nghiệp tạm ngưng trọn năm thì không phải nộp

Mẫu cam kết chỉ có 1 nguồn thu nhập để không bị khấu trừ thuế là mẫu nào?

Mẫu bản cam kết mới nhất là Mẫu số 08/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC thay thế cho mẫu cũ 02/CK-TNCN.

Doanh nghiệp khi đổi tên có cần thay đổi mã số thuế không?

Việc thay đổi tên doanh nghiệp không làm thay đổi mã số thuế

Có được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp?

Doanh nghiệp có thể ủy quyền cho cá nhân hoặc đơn vị khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Người đại diện theo pháp luật của công ty bắt buộc luôn có mặt tại Việt Nam hay không?

Doanh nghiệp bắt buộc phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam
© Copyright 2022 ketoansainam.com
Designed byViễn Nam
image