MENU

Tư vấn - Hỏi đáp

Doanh nghiệp khi tạm ngừng kinh doanh có phải thông báo không?

Doanh nghiệp phải bắt buộc phải thông báo chậm nhất là 03 ngày ltrước khi tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp có phải thông báo công khai quyết định mở thủ tục phá sản không?

Doanh nghiệp bắt buộc phải thông báo công khai quyết định mở thủ tục phá sản

Bên cung cấp có phải chịu thuế nhà thầu khi bán khóa học trực tuyến tại Việt Nam hay không?

Khi người mua tại Việt Nam mua khóa học nước ngoài trực tuyến thì bên cung cấp khóa học phải chịu thuế nhà thầu.

Tính thuế GTGT hàng nhập khẩu khác tính thuế GTGT thông thường như thế nào?

Việc tính thuế giữa thuế GTGT hàng nhập khẩu và hàng hóa thông thường khác nhau ở Giá tính thuế

Doanh nghiệp có được trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng không?

Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Không khấu trừ thuế GTGT đầu vào để ghi tăng giá trị tài sản được không?

Không có quy định doanh nghiệp được hạch toán vào nguyên giá tài sản cố định đối với số thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ nhưng không kê khai khấu trừ.
© Copyright 2022 ketoansainam.com
Designed byViễn Nam
image