MENU

KHUYẾN MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

30 Tháng Mười Một

KHUYẾN MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

1. Khuyến mại theo quy định của pháp luật là gì? Ai thực hiện khuyến mại?

  • Định nghĩa

Theo khoản 1 Điều 88 Luật Thương mại 2005, hoạt động khuyến mại được định nghĩa như sau:
“Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định”

  • Đối tượng thực hiện

Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, thương nhân thực hiện khuyến mại bao gồm:
+ Thương nhân sản xuất, kinh doanh tự thực hiện khuyến mại hoặc thông qua các thương nhân phân phối (đại lý, nhượng quyền thương mại…)
+ Thương nhân thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo yêu cầu

 

2. Nguyên tắc thực hiện khuyến mại
Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định như sau:
- Chương trình khuyến mại phải được thực hiện hợp pháp, trung thực,công khai, minh bạch, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác
- Thương nhân thực hiện khuyến mại phải đảm bảo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trúng giải nhận giải và các khiếu nại về chương trình khuyến mại 
- Thương nhân thực hiện khuyến mại có trách nhiệm bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và dùng để khuyến mại.
- Việc thực hiện khuyến mại phải đảm bảo:
+ Không đưa ra điều kiện được hưởng khuyến mại là phải từ bỏ, từ chối hoặc đổi hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức khác
+ Không có sự so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác
+ Không được sử dụng kết quả xổ số để làm kết quả xác định trúng thưởng, làm căn cứ để tặng, thưởng trong các chương trình khuyến mại
 
3. Quy định về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại 
Căn cứ Điều 5 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại như sau:
- Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc) dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.
- Tiền có thể được sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trừ một số trường hợp 


4. Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại
Căn Điều 6 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định về hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại như sau:
- Giá trị vật chất  cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ đó trước thời gian khuyến mại
- Tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại
- Giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Trường hợp thương nhân thực hiện khuyến mại không trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ dùng để khuyến mại, giá trị được tính bằng giá thanh toán của thương nhân khi mua hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại hoặc giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại tại thời điểm công bố
+ Thương nhân trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hoặc cung ứng dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại được tính bằng giá thành hoặc giá nhập khẩu của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.
- Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) thì áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%. Hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 100% cũng được áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.


Nguồn Thư viện pháp luật
 

Sending mail

Đăng ký tư vấn thông tin

© Copyright 2022 ketoansainam.com
Designed byViễn Nam
image