MENU

Bản tin Thuế-Kế toán

09 Tháng Sáu

HÀNH VI GIAN LẬN THUẾ TNDN

HÀNH VI GIAN LẬN THUẾ TNDN
Gian lận thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một thực trạng rất đáng...
08 Tháng Sáu

GIAN LẬN THUẾ GTGT: DOANH NGHIỆP CẦN TRÁNH

GIAN LẬN THUẾ GTGT: DOANH NGHIỆP CẦN TRÁNH
Việc gian lận thuế GTGT diễn ra ngày càng thủ đoạn và...
07 Tháng Sáu

CHẾ TÀI XỬ PHẠT KHI MUA BÁN HÓA ĐƠN

CHẾ TÀI XỬ PHẠT KHI MUA BÁN HÓA ĐƠN
Hóa đơn là một chứng từ vô cùng quan trọng đối...
03 Tháng Sáu

HƯỚNG DẪN LẬP HÓA ĐƠN GIẢM THUẾ GTGT CỦA NĂM 2022

HƯỚNG DẪN LẬP HÓA ĐƠN GIẢM THUẾ GTGT CỦA NĂM 2022
Ngày 29/05/2023, Tổng cục Thuế ban hành...
31 Tháng Năm

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 06/2023

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 06/2023
Những tháng đầu của năm là những tháng khá bận rộn đối...
30 Tháng Năm

RỦI RO TRONG KHAI, NỘP THUẾ TNDN

RỦI RO TRONG KHAI, NỘP THUẾ TNDN
Đối với thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Việt Nam áp dụng cơ...
© Copyright 2022 ketoansainam.com
Designed byViễn Nam
image