MENU

Bản tin Lao động-BHXH, BHYT, BHTN

28 Tháng Ba

CÁC KHOẢN TIỀN CỦA NLĐ SẼ TĂNG KHI TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ TỪ NGÀY 01/7/2023

CÁC KHOẢN TIỀN CỦA NLĐ SẼ TĂNG KHI TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ TỪ NGÀY 01/7/2023
Chính phủ ban...
10 Tháng Ba

ĐỀ XUẤT NGỪNG SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRỐN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

ĐỀ XUẤT NGỪNG SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRỐN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
Người sử dụng...
17 Tháng Hai

BẢNG TÍNH TUỔI NGHỈ HƯU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

BẢNG TÍNH TUỔI NGHỈ HƯU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023
Độ tuổi nghỉ hưu thay đổi hằng năm nên...
14 Tháng Hai

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Trong xu thế hội nhập hóa như hiện nay, càng...
06 Tháng Hai

04 LƯU Ý VỀ THỦ TỤC CHỐT SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI

04 LƯU Ý VỀ THỦ TỤC CHỐT SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Khi lao động nghỉ việc, đơn vị phải...
03 Tháng Giêng

07 LỢI ÍCH MÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC HƯỞNG KHI TĂNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG

07 LỢI ÍCH MÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC HƯỞNG KHI TĂNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG
Từ ngày 01/07...
© Copyright 2022 ketoansainam.com
Designed byViễn Nam
image