MENU

6 LƯU Ý KHI ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP

07 Tháng Mười Hai

6 LƯU Ý KHI ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP

Việc đặt tên doanh nghiệp rất quan trọng vì nếu đặt tên không đúng theo quy định của pháp luật thì không được đăng ký doanh nghiệp.
 

1. Tên doanh nghiệp

Theo Khoản 1, 2, 3 Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định tên doanh nghiệp phải bao gồm 02 thành phần theo thứ tự gồm:
- Loại hình doanh nghiệp
VD: Viết “Công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc công ty TNHH; “Doanh nghiệp tư nhân” hoặc DNTN…
- Tên riêng: Bao gồm chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
 
2. Địa điểm gắn tên doanh nghiệp

Theo Điều 23, 28, Khoản 4 Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2020:
- Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
- Tên doanh nghiệp phải được ghi trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
 
3. Có thể đặt tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh

Theo Khoản 1, 2 Điều 39 luật doanh nghiệp 2020:
- Tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh, được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp.
- Lưu ý: Không chấp nhận tên doanh nghiệp đặt theo những hệ thống ngôn ngữ khác không phải hệ chữ La-tinh (ví dụ hệ chữ viết tượng hình tượng thanh như của Nhật, chữ Hán, chữ Ả Rập...). 
 
4. Tên viết tắt của doanh nghiệp phải được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài (theo Khoản 3 Điều 39 Luật Doanh nghiệp 2020)


5. Những điều cấm trong việc đặt tên doanh nghiệp
Theo Điều 38; Khoản 1, 2 Điều 41 Luật Doanh nghiệp 2020:
- Đặt tên trùng với tên Tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký
- Đặt tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký, gồm:
 + Tên tiếng Việt đọc giống tên doanh nghiệp đã đăng ký
+ Tên viết tắt trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;
+ Tên bằng tiếng nước ngoài trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký
+ Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác 1 ký tự (số, chữ cái hoặc các lý tự +,-...) so với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký 
+ Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác chữ “tân” hoặc “mới” viết liền hoặc cách ngay sau hoặc trước với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký .

 

Tư vấn thuế Sài Nam

Sending mail

Đăng ký tư vấn thông tin

© Copyright 2022 ketoansainam.com
Designed byViễn Nam
image