MENU

Tin tức tổng hợp

09 Tháng Sáu

HÀNH VI GIAN LẬN THUẾ TNDN

HÀNH VI GIAN LẬN THUẾ TNDN
Gian lận thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một thực trạng rất đáng...
08 Tháng Sáu

GIAN LẬN THUẾ GTGT: DOANH NGHIỆP CẦN TRÁNH

GIAN LẬN THUẾ GTGT: DOANH NGHIỆP CẦN TRÁNH
Việc gian lận thuế GTGT diễn ra ngày càng thủ đoạn và...
07 Tháng Sáu

CHẾ TÀI XỬ PHẠT KHI MUA BÁN HÓA ĐƠN

CHẾ TÀI XỬ PHẠT KHI MUA BÁN HÓA ĐƠN
Hóa đơn là một chứng từ vô cùng quan trọng đối...
06 Tháng Sáu

NHỮNG QUY ĐỊNH CẦN BIẾT VỀ BÁO CÁO NHÂN SỰ ĐỊNH KỲ 6 THÁNG

NHỮNG QUY ĐỊNH CẦN BIẾT VỀ BÁO CÁO NHÂN SỰ ĐỊNH KỲ 6 THÁNG
Lao động là thành phần cốt...
05 Tháng Sáu

DỰ THẢO SỬA ĐỔI LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

DỰ THẢO SỬA ĐỔI LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI
Chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) là trụ cột của...
03 Tháng Sáu

HƯỚNG DẪN LẬP HÓA ĐƠN GIẢM THUẾ GTGT CỦA NĂM 2022

HƯỚNG DẪN LẬP HÓA ĐƠN GIẢM THUẾ GTGT CỦA NĂM 2022
Ngày 29/05/2023, Tổng cục Thuế ban hành...
© Copyright 2022 ketoansainam.com
Designed byViễn Nam
image