Ngày 23/06/2023, Tổng cục Thuế ban hành Thông báo 439/TB-TCT hướng dẫn những điểm mới trong việc đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh. Trong đó, nổi bật nhất là cho phép liên thông 02 thủ tục này để giảm bớt thủ tục hành chính cho hộ kinh doanh. Ở bài viết này, Sài nam sẽ hướng dẫn thủ tục liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh.

1. Hồ sơ liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế 

  • Người nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký: Người thành lập hộ kinh doanh 
  • Nơi nộp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh
  • Số lượng hồ sơ: 1 bộ
  • Bộ hồ sơ cần có theo quy định tại Điều 5 Quyết định 02/2018/QĐ-UBND và khoản 1 Điều 1 Quyết định 51/2022/QĐ-UBND bao gồm:
STTLoại giấy tờGhi chú
1Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanhMẫu quy định tại Phụ lục III-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT
2Tờ khai đăng ký thuếMẫu số 03-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC
3Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình (trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh)
4Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh
5Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh
6Bảng kê cửa hàng, cửa hiệu phụ thuộc (nếu có).Mẫu số 03-ĐK-TCT-BK01 ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC

2. Thủ tục liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế

Thủ tục liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế được quy định tại khoản 3, 4 Điều 1 Quyết định 51/2022/QĐ-UBND và Điều 5 Quyết định 02/2018/QĐ-UBND như sau:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện có trách nhiệm: 

  • Tiếp nhận hồ sơ
  • Kiểm tra, đối chiếu thông tin
  • Cấp biên nhận hồ sơ
  • Thu lệ phí đăng ký hộ kinh doanh và cấp biên lai cho người đăng ký

Đồng thời ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ qua mạng điện tử, cơ quan tiếp nhận thực hiện scan toàn bộ hồ sơ và chuyển hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và chuyển hồ sơ đăng ký thuế cho Chi cục thuế cấp huyện.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

Hồ sơ được xử lý theo trình tự sau đây:

Trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh: 

Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Cơ quan đăng ký kinh doanh nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xử lý như sau:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: chuyển nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện để chuyển cho người đăng ký (trong cùng ngày nhận được bản scan hồ sơ)

+ Nếu hồ sơ hợp lệ: đồng thời cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và chuyển bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện và nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bản giấy để lưu trữ.

Ngay trong cùng ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện thực hiện scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh kèm bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân của người thành lập hộ kinh doanh chuyển cho Chi Cục Thuế cấp huyện cùng địa bàn.

Trách nhiệm của cơ quan thuế: 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan thuế nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện, Chi Cục Thuế cấp huyện sẽ xử lý như sau:

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: chuyển nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện để chuyển cho người đăng ký (trong cùng ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế đã được số hóa)

+ Nếu hồ sơ hợp lệ: đồng thời cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế và chuyển trực tiếp bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện và nhận hồ sơ đăng ký thuế bản giấy để lưu trữ.

Bước 3: Trả kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký thuế, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện thực hiện: 

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: tổng hợp nội dung và văn bản yêu cầu chỉnh sửa, từ Cơ quan đăng ký kinh doanh và Chi cục thuế quận, huyện để chuyển cho người đăng ký để hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ: trả kết quả cho người nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện, gồm: bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Cá nhân, thành viên hộ gia đình có thể nhận trước Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nếu có nhu cầu.

Tư vấn thuế Sài Nam

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về liên thông thủ tục đăng ký thuế và đăng ký hộ kinh doanh, nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ cho Sài Nam để được giải đáp.

Với kinh nghiệm 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.