PHÂN BIỆT THUẾ SUẤT 0% VÀ KHÔNG CHỊU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

Thuế Giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu đánh trên hàng hóa, dịch vụ ở hầu hết các khâu từ sản xuất, kinh doanh thương mại cho đến tiêu dùng. Phần thuế GTGT đã được tính vào giá thành sản phẩm nên thực chất người tiêu dùng cuối cùng là người gánh chịu thuế, người bán được hiểu có vai trò thay nhà nước thu khoản thuế này và nộp vào Ngân sách.


 

1. Đối tượng nào phải nộp thuế GTGT?

Người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là người nhập khẩu).

 

 

2. Phân biệt trường hợp không chịu thuế và thuế suất 0%

Phạm vi ảnh hưởng của thuế Giá trị gia tăng rất rộng nên theo quy định cho phép một số nhóm hàng hóa, dịch vụ được hưởng thuế suất 0%, thường áp dụng cho khâu xuất khẩu tạo cơ hội cho hàng hóa nội địa vươn ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người nhầm lẫn giữa trường hợp áp dụng thuế suất ưu đãi 0% và không chịu thuế vì điểm chung của 2 đối tượng này là đều không phải nộp thuế. Hãy để Sài Nam giải đáp cho bạn nhé!

Tiêu chí Thuế suất 0% Không chịu thuế
Đối tượng Theo Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC thuế suất  0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu Theo Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC đối tượng không chịu thuế GTGT như những loại vật tư, hàng hoá dùng cho các lĩnh vực Khuyến khích sản xuất nông nghiệp phát triển; hỗ trợ tư liệu sản xuất trong nước không sản xuất được; dịch vụ liên quan thiết thực, trực tiếp đến cuộc sống người dân và không mang tính kinh doanh

Diện chịu thuế

Vẫn thuộc đối tượng chịu thuế
Vẫn áp dụng công thức tính thuế GTGT → thuế suất 0% nên tiền thuế là 0 đồng → không có tiền mệnh giá 0 đồng → không phải nộp thuế

 
Không thuộc đối tượng chịu thuế
Công tính tính thuế GTGT không áp dụng cho trường hợp này → không xác định được tiền thuế → Không phải nộp thuế

 

Khấu trừ và hoàn thuế

Được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào  của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế. Không được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào nên phải tính vào nguyên giá của hàng hóa dịch vụ hoặc chi phí kinh doanh

Kê khai

Vẫn phải kê khai thuế GTGT

Không phải thực hiện kê khai thuế GTGT

Ý nghĩa

Khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu, hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài

Khuyến khích doanh nghiệp phát triển các lĩnh vực thiết yếu cho người dân trong nước, tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nước 

Tư vấn thuế Sài Nam


Trên đây là chia sẻ của chúng tôi, nếu còn vấn đề gì thắc mắc về thuế GTGT, đừng ngần ngại liên hệ trực tiếp với Sài Nam để biết thêm thông tin chi tiết.

Những dịch vụ Kế toán - Thuế hiện nay chúng tôi đang cung cấp: