Điều kiện khai thuế TNCN theo quý, nộp hồ sơ khai thuế và một số quy định khác mà người dân nên lưu ý về khai thuế TNCN theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

 

**Điều kiện khai thuế theo quý đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế TNCN theo tháng

- Theo điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thuế TNCN là loại thuế khai theo tháng trừ trường hợp người nộp thuế thuộc diện khai thuế TNCN theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế GTGT theo quý thì được lựa chọn khai thuế TNCN theo quý.

Điều kiện khai thuế GTGT theo quý: tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống

- Việc khai thuế TNCN theo quý được xác định một lần kể từ quý đầu tiên phát sinh nghĩa vụ khai thuế và được áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch.

(Điểm a Khoản 1 Điều 8, Khoản 1 Điều 9).

**Nộp hồ sơ khai thuế dù không phát sinh khấu trừ thuế TNCN

- Cụ thể, tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi trả, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

Trước đây, theo điểm a.1 khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế TNCN theo tháng, quý thì không phải khai thuế.

- Tương tự, theo quy định mới thì việc miễn nộp hồ sơ khai thuế TNCN không có quy định áp dụng đối với  tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế TNCN.

Như vậy, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công dưới mức giảm trừ gia cảnh (11 triệu đồng/tháng) không phải nộp thuế TNCN nhưng tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn phải thực hiện khai thuế.

(Điểm b Khoản 3 Điều 7; Điểm d.1 Khoản 6 Điều 8).

**Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế TNCN và cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp hằng năm sau quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công từ 50.000 đồng trở xuống thì không phải nộp hồ sơ khai thuế; trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản.

(Khoản 3 Điều 7).

Liên quan về thời hạn quyết toán thuế TNCN cho năm 2020, người nộp thuế cần lưu ý các mốc thời gian sau:

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế trả thu nhập thì thời hạn quyết toán thuế là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 31/3/2021).

- Riêng đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan Thuế, theo quy định tại Luật Quản lý thuế 2019, thời hạn quyết toán cuối cùng đã được lùi 1 tháng so với trước đây (là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch).

(Theo Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019).

- Đối với cá nhân có số thuế đề nghị hoàn thì có thể nộp bất kỳ thời điểm nào mà không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi chậm nộp hồ sơ (Theo Khoản 4 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Nguồn Thư viện pháp luật