MỘT SỐ KHOẢN MỤC VỀ LƯƠNG, PHỤ CẤP CẦN LƯU Ý

Theo quy định tại Điều 90 Bộ luật Lao động 2019:
Lương (tiền lương) được quy định là tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm 2 phần chính:

  • Mức lương theo công việc hoặc chức danh 
  • Phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.
     

Lương và các khoản trợ cấp,phụ cấp khác đối với người lao động là khoản thu nhập, còn đối với tổ chức trả thu nhập là chi phí; được chia thành nhiều loại theo đặc điểm từng doanh  nghiệp. Chắc hẳn có rất nhiều doanh nghiệp khi tính thuế và đóng BHXH cho người lao động băn khoăn không biết những khoản này có tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động không hay có được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp không…Dưới hình thức liệt kê, chúng tôi sẽ có câu trả lời cho bạn một cách dễ hiểu nhất. Cùng điểm qua các khoản mục sau đây nhé.


Nguồn Thư viện pháp luật