ĐỀ XUẤT SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN LÀ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN


Theo danh ngôn của Benjamin “Không có gì chắc chắn ngoài thuế và cái chết”, có thể thấy thuế là nghĩa vụ bắt buộc đối với hầu hết các cá nhân, tổ chức. Mã số thuế (MST) là một phương tiện kết nối giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, phải có MST thì người nộp thuế mới có thể thực hiện các thủ tục về thuế, còn đối với cơ quan thuế là công cụ để quản lý tình tình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Để việc quản lý thuế được hiệu quả hơn, Bộ tài chính đề xuất lấy số định danh cá nhân làm mã số thuế cá nhân.
Ở bài viết này, Sài Nam sẽ chia sẻ thêm về đề xuất này!

 

1. Mã số thuế cá nhân và mã định danh cá nhân

 

Mã số thuế cá nhân

Mã định danh cá nhân
Khái niệm

Một dãy số gồm 10 chữ số do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế dùng để quản lý thuế.
(theo khoản 5 Điều 3 Luật Quản lý thuế 2019)

Là số thẻ Căn cước công dân do Bộ Công an cấp và quản lý, dãy số này được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng để kết nối, cập nhật, khai thác thông tin của công dân
(theo Điều 19 Luật Căn cước công dân)

Đối tượng được cấp

- Đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tổ chức có phát sinh nghĩa vụ thuế từ hoạt động kinh doanh
- Cá nhân chịu thuế TNCN

Công dân Việt Nam


2. Quy định về sử dụng mã số thuế
Căn cứ theo Điều 35 Luật quản lý thuế 2019, mã số thuế cá nhân dùng để phục vụ những công việc sau đây:

Đối tượng sử dụng MST

Mục đích sử dụng

Người nộp thuế

- Khi thực hiện giao dịch kinh doanh, mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng (hoặc tổ chức tín dụng khác): Mã số thuế được thể hiện trên các hóa đơn, chứng từ liên quan
- Khi thực hiện các giao dịch về thuế và các nghĩa vụ khác với NSNN: khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, đăng ký tờ khai hải quan…(kể cả trường hợp người nộp thuế hoạt động tại nhiều địa bàn khác nhau)
- Khi thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông với các quan thuế: cung cấp hoặc ghi mã số thuế trên các tài liệu có liên quan

Cơ quan quản lý thuế, Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại phối hợp thu NSNN, tổ chức được ủy nhiệm thu thuế

Căn cứ vào mã số thuế cá nhân để quản lý thuế và thu thuế vào ngân sách nhà nước.

Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác

Ghi mã số thuế trong hồ sơ mở tài khoản và các chứng từ giao dịch qua tài khoản của người nộp thuế.

Các tổ chức, cá nhân khác tham gia quản lý thuế

Sử dụng mã số thuế của người nộp thuế để cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế.

Khi bên Việt Nam chi trả tiền cho tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuyên biên giới (thông qua nền tảng kỹ thuật số không hiện diện tại Việt Nam)

Bên Việt Nam sử dụng mã số thuế đã cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài để khấu trừ, nộp thay.

Ngoài ra, Luật Quản lý thuế cũng quy định khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư thì sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế.
 

3. Sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế
Từ tháng 7/2021, khi Luật Cư trú có hiệu lực, mã số định danh cá nhân sẽ được dùng để quản lý tình hình cư trú công dân thay thế cho sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy và một số loại giấy tờ liên quan đến nhân thân như chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu...Từ dữ liệu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các tổ chức sẽ dùng mã số định danh cá nhân để kiểm tra thông tin công dân trong trường hợp cần thiết.
Do đó, để chuẩn hóa dữ liệu và tăng cường tính hiệu quả trong việc quản lý thuế, đề xuất sử dụng số định danh cá nhân được cấp theo quy định của Luật Căn cước công dân làm mã số thuế cá nhân của các đối tượng quy định tại điểm k, l, n khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2020/TT-BTC gồm:
- Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân (trừ cá nhân kinh doanh).
- Cá nhân là người phụ thuộc theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
- Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác có nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

 

Tư vấn thuế Sài Nam


Sài Nam luôn cập nhật kịp thời và nhanh chóng những thay đổi trong chính sách để người nộp thuế năm svaf thực hiện đúng nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo khi có văn bản chính thức.
Với kinh nghiệm 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi
Những dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp: