CÁC TRƯỜNG HỢP CÓ TRÁCH NHIỆM PHẢI HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ NỘP THUẾ


Trong một số phạm vi hoạt động, người nộp thuế phải hoàn thành nghĩa vụ thuế mới được thực hiện những hoạt động này vì có rủi ro người nộp thuế thực hiện để trốn nghĩa vụ thuế. Do đó, cơ quan quản lý thuế có những khống chế đối với các trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Cùng Sài Nam tìm hiểu về nội dung này ngay sau đây.

  • Phải hoàn thành nộp số thuế còn nợ đối với 4 trường hợp:

 

Sau đây cùng tìm hiểu chi tiết về từng trường hợp

1. Khi người nộp thuế xuất cảnh
Theo pháp luật quy định xuất cảnh là việc rời khỏi lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu Việt Nam, những đối tượng còn nợ thuế khi xuất cảnh rất khó để truy thu thuế vì luật thuế Việt Nam không không có ảnh hưởng đối với những vùng lãnh thổ ngoài phạm vi Việt Nam.
Do đó, cơ quan quản lý thuế sẽ thông báo đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh về những trường hợp còn nợ thuế, khi những đối tượng này làm thủ tục xuất cảnh thì sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ thuế.


Các trường hợp không được xuất cảnh nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 66 Luật Quản lý thuế 2019 bao gồm:
- Người nộp thuế đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế 
- Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, 
- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, 
- Người nước ngoài trước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam

 

2. Cơ sở kinh doanh giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động
Khi doanh nghiệp bắt đầu sản xuất kinh doanh sẽ được cấp mã số thuế để thực hiện nghĩa vụ thuế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động là chấm dứt vòng đời của doanh nghiệp, đồng thời chấm dứt mã số thuế. Tuy nhiên dưới sự quản lý chặt chẽ của nhà nước, doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế
Trường hợp hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động theo Điều 67 Luật Quản lý thuế 2019 như sau:

  • Doanh nghiệp giải thể theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, về các tổ chức tín dụng, về kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác có liên quan.
  • Doanh nghiệp phá sản theo quy định của Luật Phá sản.
  • Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh: phần tiền thuế nợ còn lại do chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông góp vốn, thành viên góp vốn, thành viên hợp danh chịu trách nhiệm
  • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động kinh doanh: phần tiền thuế nợ còn lại do chủ hộ, cá nhân chịu trách nhiệm nộp.
  • Người nộp thuế có chi nhánh, đơn vị phụ thuộc chấm dứt hoạt động mà vẫn còn nợ thuế thì có trách nhiệm kế thừa các khoản nợ của chi nhánh, đơn vị phụ thuộc.

3. Tổ chức lại doanh nghiệp
Doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế trước khi thay đổi cơ cấu công ty, phải triệt để thu thuế phòng trường hợp công ty ‘thay hình đổi dạng”. Theo Điều 68 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về trường hợp hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế như sau:

Trường hợp

Xử lý khi chưa hoàn thành thuế

Doanh nghiệp thực hiện chia doanh nghiệp

Doanh nghiệp thành lập từ doanh nghiệp bị chia có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Doanh nghiệp được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp chuyển đổi có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Không thay đổi thời hạn nộp thuế đối với doanh nghiệp được tổ chức lại

Bị xử phạt theo quy định của pháp luật

 

4. Người nộp thuế là người đã chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự

Theo danh ngôn của Benjamin Franklin có một câu nói nổi tiếng: “Trên cõi đời này không có gì chắc chắn ngoài cái chết và thuế”. Trường hợp phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế là người đã chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo Điều 69 Luật Quản lý thuế 2019 như sau:

Trường hợp

Người chịu trách nhiệm nộp thuế

Người đã chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết

Người được thừa kế phần tài sản của người đã chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết 
Trong trường hợp không có người thừa kế hoặc tất cả những người thừa kế từ chối nhận di sản thừa kế thì thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về dân sự.

Người bị Tòa án tuyên bố mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự

Người quản lý tài sản của người mất tích hoặc người mất năng lực hành vi dân sự

Chỉ khi cá nhân đã chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản, bao gồm cả tài sản được thừa kế thì được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. Nhưng khi Tòa án ra quyết định hủy bỏ tuyên bố thì số nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã xóa được phục hồi lại, nhưng không bị tính tiền chậm nộp cho thời gian bị tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

Tư vấn thuế Sài Nam


Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về các trường hợp phải hoàn thành nộp thuế, cần lưu ý để thực hiện cho đúng tránh những rủi ro pháp lý về sau. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ ngay cho Sài nam để được giải đáp.
Với kinh nghiệm hơn 9 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế, Sài Nam cam kết sẽ mang đến trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Những dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp: