THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên hiện đang được quan tâm và lựa chọn nhiều nhất vì những lợi thế về huy động vốn và dễ kiểm soát do quy định về chuyển nhượng vốn chặt chẽ..Để đăng ký kinh doanh cần phải góp vốn điều lệ tức […]