GIẢM 50% LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ Ô TÔ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

Nền kinh tế đang trải qua giai đoạn suy thoái, để thúc đẩy nền kinh tế phục hồi Chính phủ đã ban hành chính sách thúc đẩy tiêu dùng bằng cách giảm thuế GTGT, gần đây còn có một chính sách khác là giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô được lắp ráp […]