NHỮNG VI PHẠM VỀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

1. Mức phạt hành vi vi phạm khi thành lập doanh nghiệp Những thủ tục sau thành lập (sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) rất quan trọng, Sài Nam liệt kê một số vấn đề cần lưu ý như sau: Vấn đề Quy định Mức phạt nếu vi phạm Treo […]