QUY TRÌNH KIỂM TRA THUẾ TẠI TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP

Ngày 14/7/2023, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 970/QĐ-TCT năm 2023 về Quy trình kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp. Ở bài viết này, Sài Nam sẽ chia về trình tự và các thủ tục liên quan. Trình tự, thủ tục kiểm tra thuế tại trụ sở công ty, doanh nghiệp: Giai […]