HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ ONLINE TRÊN ETAX MOBILE

Hệ thống thuế ngày càng được cải tiến theo sự phát triển của khoa học công nghệ. Nhằm tiết kiệm thời gian và thủ tục hành chính cho người nộp thuế, ngành thuế đã cho ra mắt ứng dụng Etax mobile nhằm hỗ trợ cá nhân, cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh có […]